Hmyzí společenstva

Nová studie obnovy umělých stanovišť pro ohrožené šidélko ozdobné

Coenagrion ornatum

Ohrožené šidélko ozdobné (Coenagrion ornatum). © Filip Tichánek

Poté, co jsme prokázali nečekaně velký potenciál odvodňovacích kanálů Radovesické výsypky pro ochrany společenstev vážek drobných toků, se Filip detailněji zaměřil na místní populaci ohroženého šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum), coby nejohroženějšího zjištěného druhu vážek. Odborný časopis Journal of Insect Conservation právě otiskl první publikaci založenou na výsledcích Filipovy diplomové práce. Pomocí zpětných odchytů jsme odhadli, že místní populace šidélka čítá přibližně 4500 dospělců, výsypka tedy jistě slouží jako jeho významné druhotné útočiště. Šidélko na ní preferuje pomalu tekoucí, mělké kanály s pestrou litorální vegetací a kamenitým dnem. Tyto výsledky by měly být zváženy při plánování odvodňovacích systémů post-industriálních stanovišť.

Plná citace: Tichanek F., Tropek R. (2016) The endangered damselfly Coenagrion ornatum in post-mining streams: population size, habitat requirements and restoration. Journal of Insect Conservation in press.

Yannick na návštěvě v Leidenu

naturalis-storage

Hlavní místnost se sbírkami v Naturalis Biodiversity Center.

Yannick je právě na návštěvě Naturalis Biodiversity Center, muzea v holandském Leidenu, kde se připravuje na rychle se blížící terénní výzkum v Kamerunu. Na Kamerunské hoře bude bude zodpovědný za identifikaci kvetoucích rostlin v našich polinačních projektech. V Naturalis má k dispozici ohromnou botanickou sbírku s více než 4 miliony exempláři. Pouze z Kamerunu je zde k dispozici zhruba 63 tisíc položek, v brzké době je obohatí i naše sběry rostlin z Kamerunské hory.

Dva noví motýli z Kamerunské hory

V časopise Zootaxa byl právě publikován náš popis dvou druhů denních motýlů. Oba nově popsané druhy byly objeveny během našeho výzkumu středních poloh Kamerunské hory, žádný z nich se podle současných znalostí nikde jinde na světě nevyskytuje. Soumračník Ceratrichia fako létá v úzkých zalesněných úžlabinách, modrásek Lepidochrysops liberti žije v mozaikovitém prostředí submontánního lesa. Studie je volně přístupná (open-access), každý si jí tak může přečíst zde.

Sáfián Sz., Tropek R. (2016) Two new butterfly species (Lepidoptera: Rhopalocera) from Mount Cameroon, Gulf of Guinea Highlands, Cameroon. Zootaxa 4150: 123-132.

Holotypes of Ceratrichia fako (Sáfián & Tropek, 2016) and Lepidochrysops liberti (Sáfián & Tropek, 2016).

Holotypy nově popsaných druhů Ceratrichia fako Sáfián & Tropek, 2016 a Lepidochrysops liberti Sáfián & Tropek, 2016. © Sz. Sáfián / Zootaxa

Filip získal Cenu děkana PřF JU!

Filip Tichánek receiving the award from the dean

Filip Tichánek přebírá diplom z rukou děkana PřF JU. 

Společně s magisterským titulem získal Filip Tichánek za svou magisterskou práci i Cenu děkana PřF JU. Gratulujeme! První manuskript založený na datech z magisterské práce již čeká na rozhodnutí časopisu, zda ho po navržených úpravách publikují. Zaměřuje se na sekundární stanoviště ohroženého šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) a jejich efektivní obnovu. Druhý manuskript zaměřený na prostorovou ekologii stejného druhu právě dokončujeme a snad ho zašleme do vědeckého časopisu během několika týdnů.

Jan na návštěvě v Krakově

Jan working with butterflies in Krakow.

Jan Mertens zpracovává motýly v Krakově.

Celý tento týden tráví Jan ve sbírkách zoologického muzea Jagelonské univerzity v Krakově. Zpracovává tam početné lišaje, soumračníky a otakárky, které jsme nasbírali na svazích Kamerunské hory a které pro nás připravuje náš blízký spolupracovník Dr. Tomasz Pyrcz se svým týmem.

Nový článek o třepotání strdimilů

Cyanomitra oritis

Třepotající strdimil kamerunský (Cyanomitra oritis) při krmení na netýkavce Impatiens sakeriana. © Š. Janeček

Vedle hmyzu se někteří členové naší skupiny v Kamerunu věnují i vztahům mezi kvetoucími rostlinami a jejich ptačími opylovači pod vedením našeho blízkého spolupracovníka Dr. Štěpána Janečka. Již v roce 2011 jsme se podíleli na studii ukazující, že i strdimilové umí při sání nektaru třepotat podobně jako kolibříci. V právě vycházející nové studii se Eliška se Štěpánem věnují podrobněji okolnostem, za kterých strdimil kamerunský (Cyanomitra oritis) třepotá při návštěvách endemické netýkavky Impatiens sakeriana.

Padyšáková E., Janeček Š. (in press) Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plantBiotropica.

 

Frugivorní denní a noční motýli

Chytání pomocí pastí s návnadou z kvasících banánů je jedním z našich hlavních metod lepidopterologického výzkumu Kamerunské hory. Někdy exponujeme až 180 pastí najednou, o podobně intenzivním výzkumu jsme zatím neslyšeli. V současné době dokončujeme přípravu kompletního datasetu ze spodní části hory. Vincent právě, s pomocí Sylvaina a Pavla, dokončuje preparaci genitálií posledních nezpracovaných nočních motýlů (celkem jsme chytili přes 5700 jedinců!). Náš blízký spolupracovník Szabolcs Sáfián nedávno v zoologickém muzeu krakovské univerzity dokončil identifikaci posledních chycených denních motýlů (celkem přes 12000 jedinců!). Těšíme se, až v následujících dnech konečně začneme s prvními analýzami získaných dat!

Sylvain and Vincent during identification of the last moths

Sylvain a Vincent determinují poslední noční motýly

19 druhů nočních motýlů nových pro Kamerun

Kamerun se pyšní nebývale vysokou biodiverzitou mnoha skupin organismů, ta je však dosud spíše neprobádaná. Často nemáme k dispozici ani základní data o rozšíření mnohých druhů, proto jsou pro porozumění kamerunské přírodě cenné i základní faunistické průzkumy. Právě vychází zpráva o nálezech 19 druhů nočních motýlů s dosud neznámým výskytem v Kamerunu, které jsme zaznamenali v nižších nadmořských výškách Kamerunské hory. Zároveň jde o první, byť spíše menší, výstup našeho výzkumu Kamerunské hory.

So far, Deinypena lathetica Holland, 1894 has been known from Gabon only.

Deinypena lathetica Holland, 1894 byl dosud znám pouze z Gabonu. © Vincent Maicher

Zpátky ze Železných hor

Větší část našeho týmu strávila více než dva poslední týdny v Železných horách prací na projektu vedeném Dr. Michaelem Bartošem a Dr. Štěpánem Janečkem. Tento mezioborový projekt se zaměřuje na změny v polinačních sítích ve fragmentovaném prostředí. V terénu studujeme vztahy mezi kvetoucími rostlinami a jejich návštěvníky na různě izolovaných vlhkých loukách, zaměřujeme se na změny biodiverzity rostlin i hmyzu, změny v interakcích mezi nimi, ale i změny ve funkčních znaků obou skupin na úrovni druhů i společenstev. Z terénu jsme přivezli poměrně rozsáhlý materiál i data pro další zpracování a analýzy.

A hoverfly feeding on Sanguisorba officinalis

Pestřenka krmící se na krvavci

Camera system focused on Myosotis palustris

Kamerový systém nahrávající návštěvníky květů pomněnky

Yannick, Vincent and Bára in the field

Yannick, Vincent a Bára v terénu. © S. Delabye