Hmyzí společenstva

Vincent a Sylvain na setkání afrických lepidopterologů

Minulý týden se Vincent se Sylvainem zúčastnili 3. setkání afrických lepidopterologů (3rd Afrotropical Lepidoptera Workshop) ve výzkumné stanici Centre ValBio na okraji madagaskarského národního park Ranomafana. Vincent prezentoval náš výzkum patrností biodiverzity motýlů podél gradientu nadmořské výšky Kamerunské hory, zatímco Sylvain představil první výsledky výzkumu motýlů podél gradientu produktivity prostředí v jižní Africe. Tato konference umožnila setkání řady taxonomů i ekologů studujících motýly tropické Afriky a sdílení jejich bohatých zkušeností. Setkání zároveň zahrnovalo i několik příležitostí k průzkumu dosud příliš nepoznané biodiverzity národního parku. Celkově šlo pro Sylvaina s Vincentem o dobrou příležitost k výměně nových nápadů i k získání nových zkušeností se sběrem a uchováváním motýlů.

Vincent prezentuje výsledky své dizertace.

Yannick na Evropské konferenci tropické ekologie

Yannick se od 26. do 29. března zúčastnil konference European Conference of Tropical Ecology v Paříži, kde přednesl příspěvek o roli sezonality na formování polinačních sítí v horském lese Kamerunské hory a o jejím vlivu na platnost hypotézy polinačních syndromů. Navíc tam prezentoval i poster s novými výsledky z naší případové studie o polinačním systému tvrzeně Hypoxis camerooniana. Přednáška i poster měly pozitivní ohlas, včetně několika rad, které nám pomohou při další práci. Po konferenci ještě stihl Yannick navšívit neskutečné sbírky pařížského přírodovědného muzea.

Jan navštívil přírodovědné muzeum v Budapešti

Chrysodeixis chalcites z Kamerunské hory. © Jan Mertens

Minulý týden strávil Jan v přírodovědném muzeu v Budapešti, kde je pod pečlivým dohledem Dr. László Ronkaye uložena část našeho lepidopterologického materiálu nasbíraného v Kamerunu. Muzeum disponuje impozantní sbírkou motýlů čeledi Noctuidae, jejíž malou součástí jsou i námi nasbíraní kovoleskleci (Plusiinae). Digitalizace a identifikace tohoto materiálu byly jedním z posledních kroků k dokončení databáze znaků motýlů podél výškového gradientu Kamerunské hory.

Nový projekt v jihoafrickém Krugeru

Robert strávil poslední tři týdny v jihoafrickém národním parku Kruger, kde pracoval na projektu vedeném prof. Petrem Pyškem a prof. Davidem Storchem, ve spolupráci s dr. Llewellynem Foxcroftem. V tomto projektu financovaném Grantovou agenturou ČR se zaměříme na odhalení vlivu řek a velkých býložravců na dynamiku biodiverzity několika skupin organismů v subtropických a tropických savanách. Naše skupina bude zodpovědná za sběr enomologických dat, konkrétně za výzkum nočních motýlů. Tentokrát jsme zakládali studijní plochy (celkem 60 napříč celým národním parkem), ve kterých budeme následující tři roky sbírat data, a samozřejmě jsme si užívali i nádhernou krajinu Krugeru plnou divokých zvířat!

Náš tým při zakládání studijních ploch v národním parku Kruger. © Martin Hejda

Zpátky z Kamerunu

Minulý víkend se Jan, Yannick a Rob vrátili z další expedice na Kamerunskou horu. Tentokrát jsme se zaměřili na sběr dat v nižších nadmořských výškách, pokrytí všech rostlin kvetoucích během expedice v celém společenstvu nám přineslo více než dvojnásobné množství videozáznamů než během předchozích expedic do vyšších nadmořských výšek. Proměna videonahrávek v opravdová data je proto momentálně naší největší výzvou, rádi bychom to zvládli ještě před další (a poslední) expedicí tohoto projektu v období dešťů.

Náš tým v táboře PlanteCam na Kamerunské hoře. © Jan Mertens

 

Vincentova stáž ve Vídni

Díky cestovnímu grantu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity, strávil Vincent celý únor na Vídeňské univerzitě. Během této stáže navázal spolupráci s profesorem Konradem Fiedlerem z katedry botaniky a výzkumu biodiverzity (Department of Botany and Biodiversity Research). Pod jeho vedením začal Vincent analyzovat ohromný dataset materiálu denních i nočních motýlů sbíraných podél altitudinálního gradientu Kamerunské hory. Výsledky těchto analýz budou základem pro klíčovou publikaci Vincentovy dizertační práce, kterou by měl odevzdat koncem letošního roku.

Hlavní budova Vídeňské univerzity, credit: Arved.

Rozhlasové reportáže z našeho kamerunského výzkumu

Nestoral, Kobe a Robert nastavují kameru na květy rodu Cuviera.

K naší probíhající expedici do Kamerunu se připojil i redaktor Českého rozhlasu Plus Ondřej Novák. Ten o naší práci i o kamerunské přírodě natočil sérii reportáží v rámci “Vědeckých dobrodružství” Magazínu Leonardo. Speciální vydání Magazínu si tak můžete poslechnout zde, drobnější střípky z našeho výzkumu jsou pak v kratších reportážích zde.

Momentálně nás čeká poslední týden v terénu, v současnosti dosbíráváme data o polinačních systémech ve výškách kolem 1000 m.n.m. I když teprve končí období dešťů, pár slejváků už jsme potkali a pomalu se začínáme těšit na zpracování nasbíraných dat.

Další cesta do Kamerunu

Už jsme zase v Kamerunu. I když tentokrát přilétáme trochu chaoticky, během týdne tu bude celý tým složený ze Štěpána, Roberta, Yannicka, Jana a Pavla Kratochvíla, našeho stromolezce. Máme v plánu strávit šest týdnů v terénu výzkumem polinačních sítí v nižších nadmořských výškách Kamerunské hory. Část této doby s námi tentokrát stráví i reportér Českého rozhlasu Ondřej Novák, který o nás bude natáčet reportáže pro stanici Plus. Cyklus Vědecká dobrodružství poběží každý den od 5. do 9. února v rámci pořadu o vědě Magazín Leonardo. Tou dobou nás můžete sledovat i na webových stránkách pořadu nebo na vědecké stránce Českého rozhlasu na facebooku.

Rob, Francis, Štepán a Yannick před naší budoucí výzkumnou stanicí, která právě roste ve vesnici Bokwangwo.

Setkání naší skupiny na Lužnici

Minulý víkend strávila většina členů naší skupiny a několik blízkých spolupracovníků podílejících se na společných běžících i plánovaných projektech na terénní stanice Botanického ústavu AV ČR v jihočeské Lužnici. Oba dny jsme strávili diskusí nad současným pokrokem i budoucími plány na našich projektech, tentokrát jsme se zaměřili na náš afrotropický polinační výzkum a na biodiverzitu afrických motýlů. A protože jsme se po delší době sešli společně, oslavili jsme i granty, které jsme nedávno získali. Víkend jsme si užili a těšíme se, co naší skupině přinese rok 2018!

Další expedice do jižní Afriky

Těsně před Vánoci se Sylvain, Vincent a Rob vrátili z dvoutýdenní cesty do jižní Afriky, kde dokončovali sběr nočních motýlů podél gradientu environmentální produktivity. Úspěšně nasbírali data o biodiverzitě můr na třech nejproduktivnějších lokalitách, na nichž Rob neuspěl při předchozí cestě přesně před rokem. Materiál teď bude zpracovávat zejména Sylvain, součástí jehož dizertace je i tento projekt.

Sylvain a Vincent při třízení nočních motýlů nasbíraných předchozí noc.