Hmyzí společenstva

Konference České společnosti pro ekologii

Několik členů naší skupiny se zúčastnilo obročního setkání České společnosti pro ekologii (ČSPE) – Ekologie 2019. Kromě aktivní prezentace našeho výzkumu (Yannick, Jan a Rob měli přednášky, zatímco Pája, Antigone, Kája, Sylvain, Sentiko a Honza prezentovali výsledky svých projektů na posterech), jsme konferenci ovlivnili i jinými způsoby. Robert a Lenka byli mezi jejími hlavními organizátory a Jan editoval sborník abstraktů. Pavla Halamová získala cenu za nejlepší studentský poster! Na fotce níže visí za jejím pravým ramenem. A během setkání byl Rob zvolen předsedou ČSPE. Přestože hodnotit konferenci, kterou jsme organizovali, je vždy obtížné, určitě jsme si jí pořádně užili!

 

Výzkum nočních motýlů lesních spálenišť

Spontánně zarůstající lesní spáleniště.

Pavla pokračuje se sběrem dat o diverzitě nočních motýlů v zarůstajících lesních spáleništích a na nenarušených lesních plochách. Letos sbírá data v kouzelné pískovcové krajině Českého Švýcarska. S pomocí několika dalších členů naší skupiny právě dokončila letošní pátý terénní výjezd a připravuje se na další. Mezitím také dokončuje determinaci zhruba 23 tisíc “můr” nasbíraných v předchozí sezoně na Kokořínsku. Všichni už se těšíme na výsledky!

První doktor v naší skupině!

Vincent Maicher včera úspěšně obhájil doktorskou dizertaci nazvanou “Biodiversity patterns of butterflies and moths on Mount Cameroon” (Patrnosti biodiverzity denních a nočních motýlů Kamerunské hory). Vincent strávil posledních pět let studiem kamerunských motýlů z různých úhlů, celkem se zúčastnil 7 expedic na Kamerunskou horu (2 z nich sám vedl), v terénu strávil 14 měsíců. Během mnoha bezesných nocí a dlouhých dní jsme nasbírali zhruba 80 tisíc denních i nočních motýlů, z nichž přes 47 tisíc je zahrnuto i ve Vincentově dizertaci. Ta celkem obsahuje 8 kapitol (publikovaných článků nebo manuskriptů v různém stadiu recenzního řízení) změřených na ekologii společenstev, ochranu a taxonomii motýlů. Oba oponenti, Prof. Toomas Tammaru and Dr. Thomas Merckx, hodnotili práci velmi pozitivně a iniciovali zajímavou diskuze nad některými kapitolami. Upřímné gratulace, Dr. Vincente Maichere!

Vincent se připravuje k obhajobě dizertace.

Nový druh soumračníka z Kamerunské hory

Andronymus magma Sáfián & Tropek 2019 © Sz. Sáfián/Zootaxa

O biodiverzitě Kamerunské hory stále ještě mnohé nevíme, ostatně neustále tam potkáváme neznámé druhy denních i nočních motýlů. Proto se snažíme nově objevené druhy vědecky popsat ve spolupráci s našimi blízkými spolupracovníky mezi taxonomy, včetně Szabolcse Sáfiána, odborníka na denní motýly. Popis nového druhu soumračníka, Andronymus magma, právě vyšel v taxonomickém časopise Zootaxa. Dosud jsme tohoto motýla našli jen v nižších nadmořských výškách jihozápadního svahu Kamerunské hory, v okolí tábora Drink Gari. Protože žádné podobné exempláře neznáme ani ze světových sbírek, považujeme ho za endemita, i podle toho dostal své jméno.

Plná citace: Sáfián Sz., Belcastro C., Tropek R. (2019) Two new species in the genus Andronymus Holland, 1896 (Lepidoptera, Hesperiidae)Zootaxa 4624: 108-120.

Letní škola polinační ekologie

Před týdnem se Rob, společně s Tiffany Knight a Demetrou Rakosy z Helmhotz Centre for Environmental Research v Lipsku a s Janou Jersákovou z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, podílel na organizaci Německo-české letní školy. Společně s mnoha dalšími studenty z českých i německých univerzit se letní školy zúčastnili i Sailee, Pavla a Kobe z naší skupiny. V CHKO Bílé Karpaty jsme strávili týden srovnáváním polinačních sítí na přírodních a obnovených loukách. Studenti si vyzkoušeli všechny části ekologického projektu od terénního sběru dat, přes identifikaci hmyzích opylovačů v improvizované laboratoři, až po analýzu získaných dat. Celý týden jsme si užili a těšíme se na jeho opakování v blízké či vzdálenější budoucnosti.

Lucas obhájil diplomovou práci

Motýli na květech z našich videonahrávek z titulní strany Lucasovy diplomky.

Minulý týden obhájil Lucas Brisson na Univerzitě v Poitiers svou diplomovou práci, kterou vypracoval při praktické stáži Erasmus v naší pracovní skupině. Minulý půlrok u nás Lucas pracoval na vlastním projektu ‘Role of butterflies and sphingids in pollination networks on Mount Cameroon’, při kterém zpracovával naše data a materiál nasbíraný ve čtyřech nadmořských výškách a ve dvou sezonách na svazích Kamerunské hory. Při tom se naučil řadu věcí, včetně zpracování video nahrávek, určování denních i nočních motýlů, nebo analýzu jejich vztahů s kvetoucími rostlinami. K tomu všemu nám pomohl i při dubnovém terénním výzkumu polinačních sítí v Krkonoších. Vše skončilo úspěšnou obhajobou s nejlepšími výsledky v ročníku a udělením magisterského diplomu. Gratulujeme! Práce je natolik kvalitní, že ji teď předěláme pro publikaci ve vědeckém časopise. Pokud také přemýšlíte o stáži v naší skupině, navštivte tuto stránku.

Nový článek o motýlech rodu Leptotes

Respektovaný entomologický časopis Systematic Entomology právě publikoval studii fylogeneze a biogeografie motýlů rodu Leptotes, na které se podílel i Robert. Naše analýzy, založené i na materiálu nasbíraném v Kamerunu, odhalily vznik a biogeografickou historii studovaných motýlů. Mimojiné jsme popsali nový druh Leptotes durrelli z Madagaskaru a Mauricia, pojmenovaný po Geraldu Durrellovi, a prokázali, že modrásci rodu Cyclirus  patří do rodu Leptotes. Zvláštní pozornost jsme věnovali druhu Leptotes pirithous hojnému napříč Afrikou a Eurasií. Ukázali jsme, že před 5-7 miliony let vznikl rovněž na MAdagaskaru, odkud se rozšířil do celého poměrně širokého areálu. Je zjevné, že i hojné a přehlížené druhy motýlů motýlů mohou skrývat zajímavé příběhy!

Plná citace: Fric Z.F., Maresova J., Kadlec T., Tropek R., Pyrcz T.W., Wiemers M. (2019) World travellers – Phylogeny and biogeography of the butterfly genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae)Systematic Entomology 44: 652-665.

Dominik obhájil bakalářku

Dominik Anýž dnes obhájil svou bakalářskou práci “Význam denních motýlů pro opylení kvetoucích rostlin”. V ní shromáždil dostupné informace o květních znacích významných pro motýlí návštěvníky a zkonfrontoval je s definicemi psychofilního polinačního syndromu. Následně shrnul rovněž dostupné studie hodnotící efektivitu motýlů coby opylovačů. Jak jsme očekávali, úloha motýlů v polinačních systémech se silně liší mezi (a někdy i uvnitř) čeleďmi. Práce byla ohodnocena výborným stupněm. Nedá navíc příliš práce připravit jí pro publikaci v některém ekologickém vědeckém časopisu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí u státnic!

Robert získal Purkyňovu cenu

Robert and Jana receiving the Purkyně Award from Prof. Zažímalová, head of the Czech Academy of Sciences.

Jana Jersáková a Robert napsali koncem minulého roku dva popularizační články o současném pohledu na vztah rostlin a jejich opylovačů do Živy, popularizačního časopisu Akademie věd ČR. Nedávno byli odměněni Purkyňovou cenou za nejlepší popularizační článek roku 2018. Oba články zároveň upoutaly i řadu našich kolegů. Gratulujeme a přejeme další úspěchy při popularizaci vědy!

Konference tropických ekologů v Edinburghu

Před pár týdny se Rob zúčastnil vědecké konference Unifying Tropical Ecology: Strengthening collaborative science organizované jako společné setkání Britské ekologické společnosti (BES) a Společnosti pro tropickou ekologii (gtö). Na začátku konference prezentoval naše čerstvé výsledky o specializaci polinačních systémů ve vyšších nadmořských výškách Kamerunské hory. O dva dny později pak přednesl i zvanou přednášku o posunech společenstev motýlů podél výškového gradientu Kamerunské hory, tedy jednu z kapitol dizertace Vincenta, který je stále v Kamerunu. Obě přednášky vzbudily pozitivní ohlas kolegů. Rob také domluvil některé podrobnosti konference Společnosti pro tropickou ekologii, kterou bude v roce 2021 pořádat v Praze společně s Českou společností pro ekologii.