Hmyzí společenstva

Návrat z Kamerunu

Před pár dny se Štěpán, Jan, Hernani a Karolína vrátili z další expedice na Kamerunskou horu. I přes všechny těžkosti se silným deštěm, ale i se současnou politickou situací v celém regionu, úspěšně sesbírali nová data a přivezli více než 300 nahrávek návštěvníků květů. Celkem tak máme po všech expedicích k dispozici bezmála 3.5 let videonahrávek, z nichž většina je naštěstí již zpracována a uděláme vše pro to, abychom měli finální dataset hotový do konce tohoto roku. Už se těšíme, jací stateční opylovači navštěvují květy v tak extrémním období dešťů!

Většina výzkumného týmu těsně po návratu ze šestitýdenní práce v tropickém lese.

Exkurze pro studenty z Lille

Robert a náš bývalý úspěšný student Filip Tichánek vedli ve středu exkurzi studentů magisterského programu Sustainable Management of Pollution Programme z francouzské univerzity ISA Lille. Nejprve jsme na popílových odkalištích elektráren Tušimice a Prunéřov diskutovali, jak při rekultivacích těchto kontroverzních stanovišť zohlednit ochranu jejich biodiverzity s ochranou okolního prostředí. Poté jsme se prošli po Radovesické výsypce, jedné z největších hnědouhelných výsypek ve střední Evropě, kde jsme jim ukazovali obnovu ve větších měřítkách. Vedle vlivu rekultivací na biodiverzitu, jsme se bavili i o jejich socioekonomických aspektech. V listopadu bude Rob v těchto tématech pokračovat i při přednáškách v Lille.

Lucka obhájila magisterskou diplomovou práci

Lucka Palivcová v úterý úspěšně obhájila magisterskou diplomovou práci nazvanou “Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy.” S pomocí několika dalších členů naší skupiny nasbírala rozsáhlý materiál sedmi skupin terestrických členovců na plochách s různou intenzitou narušení ohněm, výbuchy a další činností armády. Její výsledky budou jistě využity v ochraně biodiverzity opuštěných vojenských prostor. Předchozího dne navíc úspěšně absolvovala i státnice, takže jí gratulujeme k získání titulu Mgr., zatím třetího o vzniku naší skupiny.

Pár čísel z výzkumu motýlů Kamerunské hory

Vincent právě postupně dokončuje první “velký manuskript” zabývající se biodiverzitou denních a nočních motýlů podél výškového gradientu Kamerunské hory. Během zpracování dat spočítal několik hodnot dokazujících, kolik úsilí nás projekt stál. Tady jsou některá z nich: plodožravé motýly jsme celkem sbírali během 16800 “pasťo-dnů”, noční motýly jsme chytali během 126 celých nocí, tzn. 1512 hodin aktivního sběru motýlů přilákaných na světlo. K navnazení pastí jsme spotřebovali přes 4 tuny banánů. Generátory (celkem jsme jich používali 7, z toho 4 projekt nepřežily) napájející vnadící světla spotřebivaly přes 1000 litrů benzínu. Toto úsilí přineslo 42816 motýlů, které jsme identifikovali do 1112 druhů; tato čísla ještě značně narostou, až budou zpracovány i všechny nasbírané píďalky. Kolik jsme během projektu zkonzumovali rýže a místní whiskey Lion d’Or zůstane nejspíš nezodpovězeno.

“Naše” část sbírky motýlů v Krakově, kterou jsme již zcela zaplnili materiálem z Kamerunské hory. © S. Delabye

Deště na Kamerunské hoře

Několik členů naší skupiny právě sbírá data o polinačních sítích na Kamerunské hoře, poslední dílek skládačky zahrne období dešťů na jejím úpatí. I přes všechen déšť (jen rychlé připomenutí, že nížiny Kamerunské hory patří k nejdeštivějším místům světa) je sběr sběr dat zatím úspěšný a vypadá to, že opravdu dostaneme příležitost zjistit, co opyluje rostliny kvetoucí v těchto extrémních podmínkách. Jedna fotka k přiblížení pracovních podmínek (Jan opravdu nestojí na břehu potoka, ale u jediné turistické stezky na této straně hory):

Eliška získala prestižní cenu Peter Ashton Prize!

Eliška Padyšáková z naší skupiny byla oceněna prestižní cenou Peter Ashton Prize! Tuto cenu udílí Asociace pro tropickou biologii a ochranu (Association for Tropical Biology and Conservation) za nejlepší článek napsaný studentem v mezinárodním vědeckém časopise Biotropica. Eliška byla oceněna za vědecký článek s názvem “Sunbird hovering behavior is determined by both the forager and resource plant” vzniklou během práce na dizertaci pod vedením Štěpána Janečka. Společně v něm ukazují, že přinejmenším některé druhy strdimilů vykazují stejné behaviorální adaptace při třepotavém letu při sání nektaru jako kolibříci. Vyhlášení ceny, včetně Eliščina vyčerpávajícího komentáře, je zde. Elišce moc gratulujeme!

Náš terénní výzkum v Českém rozhlase

V rámci seriálu “Čeští vědci v létě” Magazínu Leonardo Českého rozhlasu Plus natočil Ondřej Novák i dvě kratší reportáže o našich terénních projektech. Nejprve se krátce připojil k našemu nedávnému “velkému výjezdu” po českých odkalištích, kde se letos zaměřujeme zejména na strukturu společenstev vodních organismů. Na odkališti elektrárny Prunéřov natočil několikaminutovou reportáž s Robertem a Vojtou Kolářem, kteří právě vybírali materiál ze světelných pastí a z vrší. Krátce nato vznikla i reportáž ze sběru dat na Pájinu diplomku zabývající se biodiverzitou nočních motýlů na lesních spáleništích na Kokořínsku, Pája na poslední chvíli bohužel onemocněla, tak to za ní vzal opět Rob. Oba díly Magazínu Leonardo s “našimi” reportážemi si můžete stáhnout zde (odkaliště, od ca 5:50) a zde (spáleniště, od ca 5:10).

Sylvainova stáž v Krakově

V červenci strávil Sylvain tři týdny v Zoologickém muzeu Jagellonské univerzity v Krakově. Díky značné práci zaměstnanců muzea na preparaci našeho materiálu mohl dokončit třídění a determinaci všech bekyňovitých motýlů, jedné z cílových skupin našeho výzkumu Kamerunské hory. Celkem zpracoval přes 4400 jedinců náležejících k zhruba 200 morfodruhům, podle znaků na křídlech i genitáliích několika set vypitvaných jedinců. Tato bohatá skupina tak doplnila náš rozsáhlý dataset motýlů nasbíraných podél výškového gradientu Kamerunské hory, který je momentálně analyzován Vincentem.

Tři štětconoši rodu Dasychira, s nejvtší pravděpodobností patřící ke třem různým druhům. © S. Delabye

Popis devíti nových druhů pernatěnek

Náš objev nového centra biodiverzity nočních motýlů pernatěnek (Alucitidae) v oblasti Kamerunské hory byl včera publikován vědeckým časopisem Zookeys. Zatímco z jiných míst tropické Afriky je vždy známo jen několik málo (obvykle jeden nebo dva) druhů této skupiny, my jsme při prvních dvou expedicích (2014 a 2015) na Kamerunské hoře zjistili 15 druhů pernatěnek. Devět z nich jsme popsali jako nové druhy pro vědu: Alucita escobari, A. fokami, A janeceki A. besongi se jmenují podle naších blízkých spolupravníků a přátel; A. lidiyaA. ludmila, A. mischenini a A. olga zase podle spolupracovníků a příbuzných našich ruských spoluautorů. Posledním druhem je A. longipenis pojmenovaná podle dlouhých samčích genitálií. Další 4 druhy nebyly nikdy předtím nalezeny v Kamerunu. Takové nálezy dokládají, jakým významným a neprozkoumaným centrem biodiverzity je Kamerunská hora, a jak je důležitá ochrana její přírody. Naši roští kolegové mezitím zpracovávají pernatěnky i z našich dalších expedic, již teď můžeme slíbit mnoho dalších zajímavých objevů.

Dospělé exempláře nově popsaných pernatěnek Alucita escobari (left) a Alucita janeceki (right).

Plná citace: Ustjuzhanin P., Kovtunovich V., Sáfián Sz., Maicher V., Tropek R. (2018)A newly discovered biodiversity hotspot of many-plumed moths (Lepidoptera, Alucitidae) in the Mount Cameroon area: first report on species diversity, with description of nine new speciesZookeys 777: 119-139.

Vzorkování společenstev v postindustriálních vodách

Sběr pomocí “box-trapů” na dřítečském odkališti. © A. Landeira-Dabarca

Eliška, Pavel a Robert strávili společně s několika členy skupiny Davida Boukala téměř dva týdny výzkumem společenstev struskopopílkových odkališť. Celkem jsme úspěšně sesbírali vzorky z 20 lokalit napříč Čechami, jejich roztřízení, identifikace a analýzy jsou výzvou pro následující měsíce. Další terénní výjezd nás čeká již v září, do té doby se budeme snažit zpracovat alespoň větší část právě sebraného materiálu. Během posledního výjezdu byla natočena i reportáž o našem projektu do pořadu Magazín Leonardo, Českého rozhlasu Plus, poslechnout si jí můžete zde (od 5:50).