Hmyzí společenstva

19 druhů nočních motýlů nových pro Kamerun

Kamerun se pyšní nebývale vysokou biodiverzitou mnoha skupin organismů, ta je však dosud spíše neprobádaná. Často nemáme k dispozici ani základní data o rozšíření mnohých druhů, proto jsou pro porozumění kamerunské přírodě cenné i základní faunistické průzkumy. Právě vychází zpráva o nálezech 19 druhů nočních motýlů s dosud neznámým výskytem v Kamerunu, které jsme zaznamenali v nižších nadmořských výškách Kamerunské hory. Zároveň jde o první, byť spíše menší, výstup našeho výzkumu Kamerunské hory.

So far, Deinypena lathetica Holland, 1894 has been known from Gabon only.

Deinypena lathetica Holland, 1894 byl dosud znám pouze z Gabonu. © Vincent Maicher

Zpátky ze Železných hor

Větší část našeho týmu strávila více než dva poslední týdny v Železných horách prací na projektu vedeném Dr. Michaelem Bartošem a Dr. Štěpánem Janečkem. Tento mezioborový projekt se zaměřuje na změny v polinačních sítích ve fragmentovaném prostředí. V terénu studujeme vztahy mezi kvetoucími rostlinami a jejich návštěvníky na různě izolovaných vlhkých loukách, zaměřujeme se na změny biodiverzity rostlin i hmyzu, změny v interakcích mezi nimi, ale i změny ve funkčních znaků obou skupin na úrovni druhů i společenstev. Z terénu jsme přivezli poměrně rozsáhlý materiál i data pro další zpracování a analýzy.

A hoverfly feeding on Sanguisorba officinalis

Pestřenka krmící se na krvavci

Camera system focused on Myosotis palustris

Kamerový systém nahrávající návštěvníky květů pomněnky

Yannick, Vincent and Bára in the field

Yannick, Vincent a Bára v terénu. © S. Delabye

Koupání v pískovnách prospívá jejich biodiverzitě

Swimming_sandpitPískovny jsou již dobře známými útočišti řady jinde vymírajících druhů specializovaných na otevřené písčiny. Mnohé takové pískomilné druhy jsou však ohroženy postupným zarůstáním opuštěných těžeben, jak jsme již dříve ukázali. V právě zveřejněné studii, na které se podílela i naše skupina, ukazujeme, že biodiverzitě pískoven prospívá nepříliš intenzivní narušování porostu provázející rekreační aktivity spojené s koupáním. Odpočívající lidé totiž mimoděk narušují zarůstání dílčích ploch, na kterých se pak mohou vyvíjet ohrožené druhy hmyzu i rostlin. Tisková zpráva je zde.

Setkání pracovní skupiny v Křižánkách

Minulý týden se celá naše skupina sešla v Křižánkách v Železných horách. Kromě diskuzí nad naší prací a prezentací několika téměř dokončených bakalářských i diplomovových prací a výsledků různých projektů jsme optimalizovali i metodiku sběru opylovačů pro terénní výjezd v nadcházejícím červenci. Děkujeme hostům Štěpánu Janečkovi a Zuzce Sejfové, že se setkání rovněž zúčastnili.

The Insect Community Ecology Group in their meeting in Křižánky.

Pracovní skupina ekologie hmyzích společenstev během svého setkání v Křižánkách. © G. Wofková

Filip obhájil diplomovou práci

Filip Tichánek během diskuze při obhajobě diplomové práce.

Filip Tichánek během diskuze při obhajobě diplomové práce. © David Boukal

Minulý týden obhájil Filip Tichánek diplomovou práci Ekologie kriticky ohroženého šidélka ozdobného na Radovesické výsypce a získal magisterský titul. Práce je s výjimkou manuskriptu odeslaného k recenznímu řízení ke stažení na webu Jihočeské univerzity. Filip vzápětí obhájil i práci rigorózní založenou na dříve publikované studii o společenstvech vážek hnědouhelných výsypek v Journal of Insect Conservation. Filip se tak stal prvním úspěšným studentem naší skupiny od jejího nedávného vzniku. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí v doktorském studiu neurobiologie!

Můra věnovaná Geraldu Durrellovi

Roman Yakovlev a náš blízký spolupracovník Szabolcs Sáfián popsali nový druh drvopleně nalezeného v materiálu nasbíraném během našeho výzkumu společenstev motýlů na Kamerunské hoře. Nový druh se rozhodli pojmenovat Geraldocossus durrelli po skvělém ochranáři a přírodovědci Geraldu Durrellovi, který o svých pobytech v Kamerunu napsal dvě knihy. Skvělý nápad, Durrelovy knihy (nejen z Kamerunu) jistě ovlivnili množství mladých přírodovědců a přispěly k výzkumu i ochraně prřírody v mnoha oblastech světa.

Yakovlev R., Sáfián Sz. (2016) Geraldocossus gen. nov. (Lepidoptera, Cossidae) from Mount Cameroon (West Africa). Zootaxa 4114: 595-599.

Geraldocossus

Geraldocossus durrelli Yakovlev & Sáfián, 2016 ©Zootaxa

Vodní hmyz hnědouhelných výsypek

Tento týden pokračujeme ve sběru vodního hmyzu na severočeských hnědouhelných výsypkách, kde našla svá náhradní stanoviště řada ohrožených druhů (např. křepčík obroubený – Cybister lateralimarginalis nebo šidélko ozdobné – Coenagrion ornatum). Robert a Filip pomáhali našemu blízkému spolupracovníkovi Vojtěchu Kolářovi s nastražením vrší na několika desítkách tůní a jezírek. Vedle průzkumu málo známé biodiverzity několika skupin vodního hmyzu je tento projekt zaměřen i na zhodnocení různých postupů obnovy sladkovodních stanovišť na postindustriálních lokalitách.

Robert Tropek and Vojtěch Kolář during setting of minnow in a spontaneous pool in the Radovesická spoil heap. F. Tichánek

Robert Tropek a Vojtěch Kolář během instalace vrší na Radovesické výsypce. © F. Tichánek

Sezóna v Železných horách začala

Od letošního roku spolupracujeme na projektu zabývajícím se změnami polinačních sítích s fragmentací stanovišť vedeném Dr. Michaelem Bartošem z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Příští tři sezóny strávíme na vlhkých loukách v Železných horách výzkumem různých aspektů polinačních systémů od znaků jednotlivých rostlin po změny ve společenstev jejich hmyzích návštěvníků. Minulý týden začala terénní sezóna a my jsme strávili prvních pár dní mučením prvních květin a špehováním jejich opylovačů.

PS: Jsi student a zajímá tě ekologie opylování? Ozvi se!

One of our study sites with camera systems running.

Jedna z našich studijních ploch s kamerovými systémy. © Michael Bartoš

Vincent na návštěvě v Mnichově

Dr. Axel Hausmann and Vincent Maicher in front of the Munich's collection.

Dr. Axel Hausmann a Vincent Maicher před mnichovskými sbírkami.

Tento týden tráví Vincent v lepidopterologické sekci Bavorské zemské zoologické sbírky v Mnichově (Zoologische Staatssammlung München). Pracuje tu na identifikaci nočních motýlů nasbíraných při našem intenzivním výzkumu návnadovými pastmi na Kamerunské hoře. Protože s vedoucím sekce Dr. Axelem Hausmannem dlouhodobě spolupracujeme na zpracování kamerunských píďalek, pomáhá Vincent i s nimi.