Hmyzí společenstva

Sběr dat v Železných horách

Pavel a Mercy chytají návštěvníky květů. © P. Janečková

Velká část naší skupiny (včetně našich návštěv Mercy a Laury) strávila poslední tři týdny v Železných horách. Od loňského roku tam spolupracujeme na projektu vedeném našimi kolegy z Botanického ústavu AV ČR, který je zaměřen na polinační sítě ve fragmentované krajině. Podobně jako v loňském roce jsme během hlavního terénního výjezdu zejména standardizovaně chytali návštěvníky květů na několika vlhkých loukách s cílem rozkrýt vztahy mezi rostlinami a jejich opylovači. Nasbíraný hmyz teď připravujeme k identifikaci, abychom měli co nejdříve k dispozici data.

Studie o významu květní ostruhy

Čelní pohled do květu netýkavky Impatiens burtoni. © Š. Janeček

Právě vychází studie polinačního systému netýkavky Impatiens burtonii, na které se podílela i Eliška. Pod vedením Štěpána Janečka se její autoři zaměřili na morfologii květní ostruhy a jejím naplnění nektarem v souvislosti s morfologií hmyzích návštěvníků a jejich chováním. Rozhodli se totiž ověřit dlouhodobý předpoklad, že pouze specializovaní opylovači s dlouhými sosáky mohou opylovat květy s dlouhými ostruhami. U kamerunské netýkavky zjistili, že všichni tři nejčastější druhy hmyzích návštěvníků s různě dlouhými sosáky jsou schopni rostlinu opylit. Jejich početnost se během dne mění s kolísáním hladiny nektaru – i ti s krátkým sosákem jsou schopni sát nektar, nakumuje-li se ho v ostruze dostatek. Ráno se z téměř plné ostruhy krmí pestřenky s krátkým sosákem, během dne je vystřídají včely se středně dlouhým sosákem. Z téměř prázdných ostruh pak odpoledne sají specializované pestřenky s dlouhými sosáky. Naproti očekávání jsou nejúspěšnějšími opylovači včely, které na bliznách zanechají při každé návštěvě nejvíce pylu. Vypadá to tedy, že dlouhé ostruhy nemusí být tak úzce koevolučně spjaté se specializovanými opylovači s dlouhými sosáky. Spíše by mohly sloužit k rozdělení zdrojů mezi morfologicky diverzifikovanější opylovače a zajistit tak jejich širší spektrum.

Plná citace: Vlašánková A., Padyšáková E., Bartoš M., Mengual X., Janečková P., Janeček Š. (2017) The nectar spur is not only a simple specialization for long-proboscid pollinatorsNew Phytologist.

Nový grant na polinační výzkum

Část naší skupiny v kavárně po celodenních výzkumu polinačních sítí.

Náš polinační výzkum byl právě podpořen grantem PRIMUS – podporou Univerzity Karlovy pro mladé vědce. Následující tři roky tak budeme pracovat na projektu s názvem “Klíčové faktory pro formování polinačních sítí: efekt nadmořské výšky, zeměpisné šířky a fragmentace prostředí” s Robertem v roli hlavního řešitele. Plánujeme podpořit naše stávající projekty rekonstruujícími polinační sítě podél různých environmentálních gradientů dalšími daty z Česka i Kamerunu. To nám umožní robustnější zobecnění získaných výsledků i zodpovězení obecnějších otázek. Dobré zprávy jsou ještě lepšími, protože nás zastihly při našem třítýdenním terénním polinačním výjezdu do Železných hor. V následujících měsících budeme na projekt přijímat studenty – od bakalářských a magisterských, přes doktorandy, až po postdoka. Pokud máte zájem, kontaktujte Roberta nebo sledujte tyto stránky.

 

Laura, stážistka programu Erasmus

Dneškem začíná Lauře Mlynárové dvouměsíční praktická stáž v naší skupině v rámci programu Erasmus. Laura k nám přichází z Prešovské univerzity, kde již obhájila bakalářskou práci zaměřenou na biologii vybraných druhů kůrovců. V naší skupině se bude podílet na výzkumu polinačních sítí ve fragmentované krajině Železných hor. Od vzniku naší pracovní skupiny je Laura první stážistkou programu Erasmus.

Nová publikace: návštěvníci květů Uvariopsis dioica

Samičí (vlevo) a menší samčí (vpravo) květy Uvariopsis dioca. © Štěpán Janeček

Odborný časopis African Journal of Ecology nám právě zveřejnil menší studii z loňské expedice na Kamerunskou horu. V nižších a středních nadmořských výškách jsme pomocí videokamer sledovali návštěvníky (včetně některých větších) květů Uvariopsis dioca (Annonaceae), menšího stromu kvetoucího při bázi kmene. Mezi více než tisícovkou návštěv převažovali mravenci a švábi. Na nohách švábů a rovnokřídlého hmyzu jsme našli přichycená i pylová zrna, což rovněž svědčí spíše o primitivním polinačním systému.

 

Plná citace: Mertens J.E.J., Tropek R., Dzekashu F.F., Maicher V., Fokam E.B., Janeček Š. (in press) Communities of flower visitors of Uvariopsis dioica (Annonaceae) in lowland forests of Mt. Cameroon, with notes on its potential pollinatorsAfrican Journal of Ecology .

Kamerunská studentka v Praze

Mercy Murkwe před Pražským hradem. © P. Halamová

V sobotu přiletěla do Prahy naše kamerunská doktorandka Mercy Murkwe, která s námi spolupracuje již od svých magisterských studií. Při řešení našich projektů se zaměřuje především na společenstva frugivorních motýlů Kamerunské hory. V posledních měsících Mercy samostatně vedla sběr materiálu v Bimbia-Bonadikondo Community Forest a pomáhala i při sběru sběru dat v lesních společenstvech nenarušených pralesními slony (viz předchozí novinka). Mercy stráví na katedře ekologie PřF UK šest měsíců, při kterých zpracuje část nasbíraného materiálu a pomůže nám i s dalšími projekty. Přejeme jí úspěšnou stáž v Evropě!

Zpátky z Kamerunu: konec jednoho projektu

Vincent, Sylvain a Pavel se minulé pondělí vrátili z Kamerunu. Z expedice přivezli data o motýlech získaných 80 pastmi exponovanými celkem 50 dní a odchytem na světlo během 30 kompletních nocí. Po více než třech letech sběru dat v různých nadmořských výškách i sezónách tak dokončili terénní část výzkumu společenstev motýlů podél gradientu Kamerunské hory. Zároveň začli s výzkumem denních i nočních motýlů v lese nenarušeném pralesními slony, který je podpořen Vincentovým grantem. Materiál nasbíraný během poslední expedice už čeká na zpracování členy naší skupiny i našimi četnými spolupracovníky. Nekončí ani náš terénní výzkum v Kamerunu, další expedice zaměřená na výzkum polinačních sítí je plánovaná už na srpen.

Kobe a Pavel na cestě k pastem. © S. Delabye

Treeclimbing course

Yannick, Štěpán a Robert strávili minulou sobotu na stromolezeckém kurzu organizovaném společností worksafety.cz. I po předchozím instalování kamer do korun několika desítek stromů jsme zjistili, co všechno bychom mohli ještě vylepšit, a naučili jsme se poměrně dost nových technik. Uvidíme, jak se to bude hodit i v období dešťů!

Terénní výzkum v Brdech

Minulý týden začala Lucka pracovat na své diplomce zaměřené na disturbance na dopadových plochách v bývalém vojenském prostoru v Brdech. Společně s Ondrou Sedláčkem se v tomto projektu zaměřujeme na biodiverzitu několika skupin členovců podél gradientu disturbancí. Takové poznatky budou využitelné i pro ochranářský management mnohých dalších opuštěných vojenských prostorů ve střední Evropě. Během prvního terénního výjezdu jsme s pomocí Yannicka, Marka Vojtíška a Sofie Mazzoleni sbírali materiál do zemních pastí, žlutých misek i přenosných světelných lapačů. Stejnou metodikou budeme sbírat materiál po celou vegetační sezónu.

Výzkumná plocha na dopadové ploše Jordán v CHKO Brdy. © R. Tropek

První letošní výjezd do Železných hor

Minulý víkend strávili Robert a Yannick v Železných horách, kde společně s Michaelem Bartošem, Štěpánem Janečkem a Janou Jersákovou pokračovali ve výzkumu charakteristik polinačních sítí ve fragmentované krajině. Během víkendu jsme se zaměřili zejména na limitaci pylem (pollen limitation) a ručně jsme opylili květy čtyř jarních rostlin (Anemone nemorosaCaltha palustris, Cardamine pratensis a Viola palustris). V příštích týdnech spočítáme vyprodukovaná semínka pro srovnání s přirozeně opylenými rostlinami a zaměříme se samozřejmě i na další druhy rostlin.

Experimentální rostliny na železnohorských vlhkých loukách. © Y. Klomberg, R. Tropek