Hmyzí společenstva

Rozhlasové reportáže z našeho kamerunského výzkumu

Nestoral, Kobe a Robert nastavují kameru na květy rodu Cuviera.

K naší probíhající expedici do Kamerunu se připojil i redaktor Českého rozhlasu Plus Ondřej Novák. Ten o naší práci i o kamerunské přírodě natočil sérii reportáží v rámci “Vědeckých dobrodružství” Magazínu Leonardo. Speciální vydání Magazínu si tak můžete poslechnout zde, drobnější střípky z našeho výzkumu jsou pak v kratších reportážích zde.

Momentálně nás čeká poslední týden v terénu, v současnosti dosbíráváme data o polinačních systémech ve výškách kolem 1000 m.n.m. I když teprve končí období dešťů, pár slejváků už jsme potkali a pomalu se začínáme těšit na zpracování nasbíraných dat.

Další cesta do Kamerunu

Už jsme zase v Kamerunu. I když tentokrát přilétáme trochu chaoticky, během týdne tu bude celý tým složený ze Štěpána, Roberta, Yannicka, Jana a Pavla Kratochvíla, našeho stromolezce. Máme v plánu strávit šest týdnů v terénu výzkumem polinačních sítí v nižších nadmořských výškách Kamerunské hory. Část této doby s námi tentokrát stráví i reportér Českého rozhlasu Ondřej Novák, který o nás bude natáčet reportáže pro stanici Plus. Cyklus Vědecká dobrodružství poběží každý den od 5. do 9. února v rámci pořadu o vědě Magazín Leonardo. Tou dobou nás můžete sledovat i na webových stránkách pořadu nebo na vědecké stránce Českého rozhlasu na facebooku.

Rob, Francis, Štepán a Yannick před naší budoucí výzkumnou stanicí, která právě roste ve vesnici Bokwangwo.

Setkání naší skupiny na Lužnici

Minulý víkend strávila většina členů naší skupiny a několik blízkých spolupracovníků podílejících se na společných běžících i plánovaných projektech na terénní stanice Botanického ústavu AV ČR v jihočeské Lužnici. Oba dny jsme strávili diskusí nad současným pokrokem i budoucími plány na našich projektech, tentokrát jsme se zaměřili na náš afrotropický polinační výzkum a na biodiverzitu afrických motýlů. A protože jsme se po delší době sešli společně, oslavili jsme i granty, které jsme nedávno získali. Víkend jsme si užili a těšíme se, co naší skupině přinese rok 2018!

Další expedice do jižní Afriky

Těsně před Vánoci se Sylvain, Vincent a Rob vrátili z dvoutýdenní cesty do jižní Afriky, kde dokončovali sběr nočních motýlů podél gradientu environmentální produktivity. Úspěšně nasbírali data o biodiverzitě můr na třech nejproduktivnějších lokalitách, na nichž Rob neuspěl při předchozí cestě přesně před rokem. Materiál teď bude zpracovávat zejména Sylvain, součástí jehož dizertace je i tento projekt.

Sylvain a Vincent při třízení nočních motýlů nasbíraných předchozí noc.

Symposium o motýlích interakcích v Bangalore

Rob bude společně s Marianne Espeland organizovat sympozium na 8. mezinárodní konferenci biologie motýlů (8th Conference on Biology of Butterflies), která se bude konat v indickém Bangalore od 11. do 14. června 2018. Přijetí našeho sympozia pojmenovaného “Interacting butterflies: From genes to communities” (Interagující motýli: od genů ke solečenstvům) bylo právě oznámeno. Seznam zvaných přednášek si můžete prohlédnout zde, stejně jako další přijatá sympozia. Naše sympozium se zaměří na různé interakce mezi motýly a dalšími organismy, včetně herbivorie, opylování, interakcemi s mravenci nebo predaci. Speciálně se chceme soustředit na propojení molekulárních a “klasických” ekologických přístupů studia interakcí od úrovně jedince až po společenstva. Věříme, že půjde o dobrou příležitost o setkání vědců pracujících na podobných otázka z různých úhlů pohledu a různými metodami. Pokud vás téma zajímá, zvažte účast na konferenci, až bude otevřena registrace.

Čtyři nové pozice v naší skupině

Vyhlašujeme výběrová řízení na tři nové doktorandské pozice a jednu postdoktorskou pozici v naší skupině, všechny jsou zaměřené na výzkum biologie opylování. Více informací najdete zde. Jakékoliv dotazy, stejně jako aplikace podle instrukcí ve výše odkazovaném dokumentu, posílejte na insectcommunities@gmail.com. Deadline pro poslání přihlášek je 20. února 2018. Těšíme se na nové kolegy!

Nové granty pro náš výzkum!

Dnes byl zveřejněn seznam úspěšných žádostí o projekty Grantové agentury ČR. Naše skupina se podílí hned na třech nových projektech! Štěpán získal nový grant na detailní výzkum ptačích polinačních systémů na Kamerunské hoře. Rob je spoluřešitelem projektu vedeného Dr. Davidem Boukalem, který je zaměřený na společenstva znečištěných vodních nádrží na postindustriálních stanovištích. A Robert se Sylvainem se coby členové týmu vedeného profesory Petrem Pyškem a Davidem Storchem připojí k výzkumu dynamiky jihoafrické savany v národním parku Kruger. Výzva přijata! 😉

Na nové projekty budeme obratem hledat i nové členy týmu! Nabídka třech nových pozic pro doktorské studenty a jedné postdoktorské pozice bude zveřejněna do zítřka. Nové bakalářské a magisterské studenty, stejně jako stážisty z jiných institucí, přivítáme kdykoliv. Pokud vás kterýkoliv z našich projektů zaujal, koukněte na stránku s informacemi pro potenciální studenty.

Další expedice do Kamerunu je za námi

Vincent a Sylvain se před dvěma týdny vrátili z další terénní expedice do Kamerunu, celkem šlo o naši čtvrtou letošní návštěvu této africké země. Nejprve doplnili poslední mezeru v našem výzkumu místních nočních motýlů v komunitním lese Bimbia-Bonadikombo, jenž je posledním zbytek litorálního lesa v oblasti Kamerunské hory. Nasbíraný materiál zpracujeme společně s našimi spolupracovníky co nejdříve, protože chceme upozornit na velký význam lesa pro místní biodiverzitu i na tristní stav jeho ochrany. Následně provedli druhý a poslední sběr materiálu pro náš výzkum vlivu disturbancí pralesních slonů na biodiverzitu společenstev motýlů. I v tomto projektu očekáváme první výsledky během příštího roku.

V pátek odletěl na dva týdny do Kamerunu i Štěpán, který tam pomáhá při výzkumu ornitologů z PřF UK. Rob, Vincent a Sylvain pozorně sledují vývoj v Zimbabwe, kam měli podle původního plánu odletět začátkem prosince.

Nová plantáž v bezzásahové části komunitního lesa Bimbia-Bonadikombo.

Vincent chytá noční motýly v lese Ekonjo.

Nový článek o digitalizaci entomologických sbírek

 

Příklady možností kompaktních fotoaparátů. © BINCO/Zookeys

Jan se spoluautorsky (ve spolupráci s neziskovou organizací BINCO) podílel na studii zaměřené na využití relativně levných kompaktních fotoaparátů k digitalizaci entomologických sbírek. Různá muzea často postrádají finanční i lidské prostředky k přechodu sbírek do digitální podoby. Obdobně nemají ani mnozí profesionální a amatérští entomologové přístup k profesionálnímu vybavení, profesionální fotografické soupravy jsou totiž poměrně nákladné. V článku nedávno publikovaném v časopise Zookeys, srovnávají Jan a spol. několik kompaktních foťáků s takovouto profesionální sestavou. Kvalita a flexibilita kompaktů je v řadě ohledů více než dostatečná pro fotografování v kvalitě nezbytné pro taxonomickou práci. Více informací, včetně srovnávacích fotografií, najdete v volně přístupném (open-access) článku.

Plná citace: Mertens J.E.J., Van Roie M., Merckx J., Dekoninck W. (2017) The use of low cost compact cameras with focus stacking functionality in entomological digitization projects. Zookeys 712: 141-154.

Návštěva holandských botanických sbírek

Štěpán a Yannick při kontrole terénních determinací rostlin. © Y. Klomberg

Yannick, společně se Štěpánem Janečkem, strávili minulý týden v Nizozemí návštěvou národního herbáře v centru Naturalis a botanické zahrady Hortus Botanicus v Leidenu. Pracovali tam na determinaci rostlin nasbíraných při našich předchozích expedicích na kamerunskou horu a kontrolovali některé druhy určené již v terénu. Tato návštěva byla rovněž příležitostí k potkání holandských afrotropických botaniků a navázání užší spolupráce v budoucích projektech.