Hmyzí společenstva

Vodní hmyz hnědouhelných výsypek

Tento týden pokračujeme ve sběru vodního hmyzu na severočeských hnědouhelných výsypkách, kde našla svá náhradní stanoviště řada ohrožených druhů (např. křepčík obroubený – Cybister lateralimarginalis nebo šidélko ozdobné – Coenagrion ornatum). Robert a Filip pomáhali našemu blízkému spolupracovníkovi Vojtěchu Kolářovi s nastražením vrší na několika desítkách tůní a jezírek. Vedle průzkumu málo známé biodiverzity několika skupin vodního hmyzu je tento projekt zaměřen i na zhodnocení různých postupů obnovy sladkovodních stanovišť na postindustriálních lokalitách.

Robert Tropek and Vojtěch Kolář during setting of minnow in a spontaneous pool in the Radovesická spoil heap. F. Tichánek

Robert Tropek a Vojtěch Kolář během instalace vrší na Radovesické výsypce. © F. Tichánek

Sezóna v Železných horách začala

Od letošního roku spolupracujeme na projektu zabývajícím se změnami polinačních sítích s fragmentací stanovišť vedeném Dr. Michaelem Bartošem z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Příští tři sezóny strávíme na vlhkých loukách v Železných horách výzkumem různých aspektů polinačních systémů od znaků jednotlivých rostlin po změny ve společenstev jejich hmyzích návštěvníků. Minulý týden začala terénní sezóna a my jsme strávili prvních pár dní mučením prvních květin a špehováním jejich opylovačů.

PS: Jsi student a zajímá tě ekologie opylování? Ozvi se!

One of our study sites with camera systems running.

Jedna z našich studijních ploch s kamerovými systémy. © Michael Bartoš

Vincent na návštěvě v Mnichově

Dr. Axel Hausmann and Vincent Maicher in front of the Munich's collection.

Dr. Axel Hausmann a Vincent Maicher před mnichovskými sbírkami.

Tento týden tráví Vincent v lepidopterologické sekci Bavorské zemské zoologické sbírky v Mnichově (Zoologische Staatssammlung München). Pracuje tu na identifikaci nočních motýlů nasbíraných při našem intenzivním výzkumu návnadovými pastmi na Kamerunské hoře. Protože s vedoucím sekce Dr. Axelem Hausmannem dlouhodobě spolupracujeme na zpracování kamerunských píďalek, pomáhá Vincent i s nimi.

Filip získal “konferenční grant”

Filip Tichanek

Filip Tichánek značí šidélka na Radovesické výsypce.

Filip Tichánek, magisterský student z naší skupiny, získal stipendium “Twelve fo SER” stipend. Stal se tak jedním z dvanácti vybraných studentů, jejichž náklady na účast na 10. evropské konferenci ekologické obnovy (the 10th European Conference on Ecological Restoration) budou pokryty grantem Evropské společnosti ekologie obnovy (the Society for Ecological Restoration). Filip na konferenci představí výskedky své bakalářské a magisterské práce a několika dalších projektů.

Náš výzkum sežrán osinákem!

Během naší poslední poslední cesty do Kamerunu jsme se zaměřili na polinační systém láhevníkovitého (Annonaceae) stromu Uvariopsis dioica. Jednoho jsme zjistili, že všechny nahrávané květy zmizely. Osinák africký (Atherurus africanus), místní druh druh dikobraza, šikovně ožral všechny okvětní plátky, dokonce bez zjevného kontaktu s reprodukčními květními orgány. Užijte si našeho vybíravého chlapíka na zrychleném videu. © Insect Community Ecology Group

Dva nové studentské granty

Zatímco jsme byli v terénu, rozhodly se jak Jihočeská univerzita tak Univerzita Karlova finančně podpořit výzkum našich doktorandů. Vincent Maicher se tak díky podpoře GAJU zaměří na vliv slonů na strukturu společenstev nočních motýlů. Jan Mertens se bude díky podpoře GAUK věnovat molekulárně-genetické identifikaci pylu získaného přímo z těl motýlů a ptáků.

Influence of extensive natural disturbance by elephants on rainforests of Mt. Cameroon. Jan Mertens

Vliv intenzivních přirozených disturbancí pralesními slony na strukturu deštného lesa na svazích Kamerunské hory. © Jan Mertens

Zpátky z Kamerunu

Společně s kolegy a kamerunskými studenty strávila velká část naší skupiny pět týdnů na svazích Kamerunské hory. Kromě dokončení sběru denních i nočních motýlů v nižších nadmořských výškách jsme začli i se sledování opylovacích sítí v různých nadmořských výškách. Zábavné a zajímavé…

Kvůli vrcholnému období sucha nám brzy došla voda, kterou bylo třeba nosit z nejbližší vesnice Bakingili. I třetí nejdeštivější místo na světe je v únoru pěkně vyprahlé. Pivo naštěstí váží stejně jako voda 😉

Our international team of researchers, students and assisstants just before leaving the camp on the last day.

Náš mezinárodní tým vědců, studentů a terénních asistentů krátce před návratem z terénu. © Štěpán Janeček

Druha cast tymu leti do Kamerunu

IMG_0065

Robert, Pavel a Jan na letisti.

Dnes do Kamerunu odlétá i druhá část našeho týmu. Společně s Vincentem a Štěpánem Janečkem stráví několik týdnů na Kamerunské hoře. Kromě sběru dat o biodiverzitě denních i nočních motýlů, začneme i se sledováním změn v polinačních systémech. Kvůli zahrnutí květů v korunách tropického lesa s námi letí i stromolezec Pavel Kratochvíl.

Speciální sekce na konferenci o ekologické obnově

Robert Tropek bude společně s Klárou Řehounkovou z Jihočeské univerzity organizovat speciální sekci na konferenci o ekologii obnovy. Již název sekce (“Conservation importance of early successional stages in restoration of human-made sites”) napovídá, že se jednotlivé příspěvky budou věnovat významu raně sukcesních stanovišť s holým substrátem a řídkou vegetací pro různé skupiny organismů. Chceme zodpovědět zejména otázky jak významná jsou raně sukcesní stanoviště v různých typech post-industriálních míst pro různé skupiny organismů, a jak tato stanoviště efektivně zachovat během obnovy lokalit i po ní. Jakékoliv příspěvky jsou vítány!

SER logo

Vincent a Štěpán odletěli do Kamerunu

Vincent a Štěpán připraveni k odbavení.

Vincent a Štěpán připraveni k odbavení.

Dnes ráno odletěli Vincent Maicher a Štepán Janeček coby “předsunutá hlídka” do Kamerunu. Mají za úkol dokončit sběr motýlů v Bimbia Bonadikombo Community Forest, který jsme museli koncem roku 2014 vzdát kvůli měsíci v úplňku. Za deset dní se k nim připojí další členové naší skupiny, společně vylezeme na svahy Kamerunské hory, kde budeme pokračovat ve výzkumu společenstev motýlů a začneme sbírat data i pro náš nový polinační projekt.