Hmyzí společenstva

Laura, stážistka programu Erasmus

Dneškem začíná Lauře Mlynárové dvouměsíční praktická stáž v naší skupině v rámci programu Erasmus. Laura k nám přichází z Prešovské univerzity, kde již obhájila bakalářskou práci zaměřenou na biologii vybraných druhů kůrovců. V naší skupině se bude podílet na výzkumu polinačních sítí ve fragmentované krajině Železných hor. Od vzniku naší pracovní skupiny je Laura první stážistkou programu Erasmus.

Nová publikace: návštěvníci květů Uvariopsis dioica

Samičí (vlevo) a menší samčí (vpravo) květy Uvariopsis dioca. © Štěpán Janeček

Odborný časopis African Journal of Ecology nám právě zveřejnil menší studii z loňské expedice na Kamerunskou horu. V nižších a středních nadmořských výškách jsme pomocí videokamer sledovali návštěvníky (včetně některých větších) květů Uvariopsis dioca (Annonaceae), menšího stromu kvetoucího při bázi kmene. Mezi více než tisícovkou návštěv převažovali mravenci a švábi. Na nohách švábů a rovnokřídlého hmyzu jsme našli přichycená i pylová zrna, což rovněž svědčí spíše o primitivním polinačním systému.

 

Plná citace: Mertens J.E.J., Tropek R., Dzekashu F.F., Maicher V., Fokam E.B., Janeček Š. (in press) Communities of flower visitors of Uvariopsis dioica (Annonaceae) in lowland forests of Mt. Cameroon, with notes on its potential pollinatorsAfrican Journal of Ecology .

Kamerunská studentka v Praze

Mercy Murkwe před Pražským hradem. © P. Halamová

V sobotu přiletěla do Prahy naše kamerunská doktorandka Mercy Murkwe, která s námi spolupracuje již od svých magisterských studií. Při řešení našich projektů se zaměřuje především na společenstva frugivorních motýlů Kamerunské hory. V posledních měsících Mercy samostatně vedla sběr materiálu v Bimbia-Bonadikondo Community Forest a pomáhala i při sběru sběru dat v lesních společenstvech nenarušených pralesními slony (viz předchozí novinka). Mercy stráví na katedře ekologie PřF UK šest měsíců, při kterých zpracuje část nasbíraného materiálu a pomůže nám i s dalšími projekty. Přejeme jí úspěšnou stáž v Evropě!

Zpátky z Kamerunu: konec jednoho projektu

Vincent, Sylvain a Pavel se minulé pondělí vrátili z Kamerunu. Z expedice přivezli data o motýlech získaných 80 pastmi exponovanými celkem 50 dní a odchytem na světlo během 30 kompletních nocí. Po více než třech letech sběru dat v různých nadmořských výškách i sezónách tak dokončili terénní část výzkumu společenstev motýlů podél gradientu Kamerunské hory. Zároveň začli s výzkumem denních i nočních motýlů v lese nenarušeném pralesními slony, který je podpořen Vincentovým grantem. Materiál nasbíraný během poslední expedice už čeká na zpracování členy naší skupiny i našimi četnými spolupracovníky. Nekončí ani náš terénní výzkum v Kamerunu, další expedice zaměřená na výzkum polinačních sítí je plánovaná už na srpen.

Kobe a Pavel na cestě k pastem. © S. Delabye

Treeclimbing course

Yannick, Štěpán a Robert strávili minulou sobotu na stromolezeckém kurzu organizovaném společností worksafety.cz. I po předchozím instalování kamer do korun několika desítek stromů jsme zjistili, co všechno bychom mohli ještě vylepšit, a naučili jsme se poměrně dost nových technik. Uvidíme, jak se to bude hodit i v období dešťů!

Terénní výzkum v Brdech

Minulý týden začala Lucka pracovat na své diplomce zaměřené na disturbance na dopadových plochách v bývalém vojenském prostoru v Brdech. Společně s Ondrou Sedláčkem se v tomto projektu zaměřujeme na biodiverzitu několika skupin členovců podél gradientu disturbancí. Takové poznatky budou využitelné i pro ochranářský management mnohých dalších opuštěných vojenských prostorů ve střední Evropě. Během prvního terénního výjezdu jsme s pomocí Yannicka, Marka Vojtíška a Sofie Mazzoleni sbírali materiál do zemních pastí, žlutých misek i přenosných světelných lapačů. Stejnou metodikou budeme sbírat materiál po celou vegetační sezónu.

Výzkumná plocha na dopadové ploše Jordán v CHKO Brdy. © R. Tropek

První letošní výjezd do Železných hor

Minulý víkend strávili Robert a Yannick v Železných horách, kde společně s Michaelem Bartošem, Štěpánem Janečkem a Janou Jersákovou pokračovali ve výzkumu charakteristik polinačních sítí ve fragmentované krajině. Během víkendu jsme se zaměřili zejména na limitaci pylem (pollen limitation) a ručně jsme opylili květy čtyř jarních rostlin (Anemone nemorosaCaltha palustris, Cardamine pratensis a Viola palustris). V příštích týdnech spočítáme vyprodukovaná semínka pro srovnání s přirozeně opylenými rostlinami a zaměříme se samozřejmě i na další druhy rostlin.

Experimentální rostliny na železnohorských vlhkých loukách. © Y. Klomberg, R. Tropek

Popularizace našeho polinačního výzkumu

Yannick, Vincent a Bára při sběru dat. ©S. Delabye

Náš spolupracovník Michael Bartoš napsal popularizační článek o společném výzkumu polinačních sítí ve fragmentované krajině Železných hor. Článek nedávno vyšel v časopise Moderní včelař. Pokud se chcete dozvědět více o celém projektu, nebo si jen prohlédnout Sylvainovy fotky, pdf článku si můžete stáhnout zde.

I když aktuální počasí ještě jaro příliš nepřipomíná, již se intenzivně připravujeme na další sezónu. Se sběrem dat snad začneme již příští víkend.

 

Počítání pylových láček v Třeboni

Yannick v mikroskopu pozoruje pylové láčky.

Yannick strávil několik dní v Botanickém ústavu AV ČR v Třeboni, kde spolu se Štěpánem Janečkem analyzovali pylové láčky tvrzeně Hypoxis camerooniana. Na této hojné rostlině horských trávníků Kamerunské hory studujeme význam UV reflektance v biologii opylování. Na bliznách sebraných z rostlin se zmanipulovanými UV vzory hledali Yannick se Štěpánem klíčící pylová zrna, aby zjistili, jak efektivně byly květy opylovány. Yannick a Štěpánova kamerunská doktorandka Raissa tato data vyhodnotí v kombinaci s chováním návštěvníků květů.