Hmyzí společenstva

Průzkum diverzity flóry tropické Afriky

Tento týden byla v prestižním časopise BMC Biology publikována studie biodiverzity afrotropické flóry, jejímž spoluautorem je i Yannick. V publikovaném článku je je podrobněji analyzována prostorová variabilita biodiverzity rostlin s využitím databáze RAINBIO, včetně sběru dat. Navíc jsou rozebrány i potenciální problémy…

Seminář o postindustriálních stanovištích v Krakově

Ve čtvrtek byl Robert pozvaný na seminář o postindustriálních stanovištích v Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd v Krakově. Rob v přednášce shrnul dlouhodobý výzkum naší skupiny ukazující, že některé průmyslové aktivity, například těžba nerostných surovin, výrazně přispívají k ochraně…

Yannick na návštěvě v Leidenu

Yannick je právě na návštěvě Naturalis Biodiversity Center, muzea v holandském Leidenu, kde se připravuje na rychle se blížící terénní výzkum v Kamerunu. Na Kamerunské hoře bude bude zodpovědný za identifikaci kvetoucích rostlin v našich polinačních projektech. V Naturalis má…