Hmyzí společenstva

Tři absolventi v naší skupině!

Tři naši studenti v minulém týdnu úspěšně dokončili významné části svých studií na Univerzitě Karlově. Dominik Anýž a Jan Filip získali magisterské tituly za své diplomové práce na téma ekologie opylování na katedře ekologie. Dominik předběžně zanalyzoval naše data o…

Terénní cvičení pro studenty

Červen nás zaměstnal při několika terénních projektech, přesto jsme si našli čas i na terénní výuku ekologie. Na začátku června, pomáhali Sailee a Kobe s vedením terénních cvičení z ekologie pro bakalářské studenty katedry ekologie Univerzity Karlovy v Lomech u…

Jarní výzkum v Krkonoších

V květnu dokončila naše skupina (především Sailee, Kobe, Antigone a Eliška, ale se silnou podporou dalších členů týmu) terénní výzkum v Krkonoších. Zaznamenávali jsme návštěvníky květů v polopřirozených lesích podél gradientu nadmořské výšky. Data jsme sbírali podle stejného protokolu jako…