Hmyzí společenstva

Terénní část výzkumu v Brdech dokončena

Od pozdního jara sbírala Lucka v bývalém vojenském výcvikovém prostoru v brdech několik skupin terestrických členovců. Ve své diplomové práci se totiž věnuje společenstvům bezobratlých živočichů obývajících dopadové plochy s různou intenzitou disturbancí. Kromě většiny členů naší skupiny nám s projektem výrazně pomáhají i Ondra Sedláček a Marek Vojtíšek, za což jim děkujeme. Minulý týden jsme dokončili sběr posledního materiálu a tím skončila i terénní část projektu. Jako předzvěst zajímavých výsledků nám během posledního lovu na světlo přiletěl i přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria), “naturový” noční motýl. Momentálně Lucka třídí nasbíraný materiál a připravuje k determinaci. Už se těšíme na další výsledky.

Studijní plocha na okraji kráteru na dopadové ploše Jordán. © S. Delabye