Hmyzí společenstva

Nový projekt v jihoafrickém Krugeru

Robert strávil poslední tři týdny v jihoafrickém národním parku Kruger, kde pracoval na projektu vedeném prof. Petrem Pyškem a prof. Davidem Storchem, ve spolupráci s dr. Llewellynem Foxcroftem. V tomto projektu financovaném Grantovou agenturou ČR se zaměříme na odhalení vlivu řek a velkých býložravců na dynamiku biodiverzity několika skupin organismů v subtropických a tropických savanách. Naše skupina bude zodpovědná za sběr enomologických dat, konkrétně za výzkum nočních motýlů. Tentokrát jsme zakládali studijní plochy (celkem 60 napříč celým národním parkem), ve kterých budeme následující tři roky sbírat data, a samozřejmě jsme si užívali i nádhernou krajinu Krugeru plnou divokých zvířat!

Náš tým při zakládání studijních ploch v národním parku Kruger. © Martin Hejda