Hmyzí společenstva

Sezóna v Železných horách začala

Od letošního roku spolupracujeme na projektu zabývajícím se změnami polinačních sítích s fragmentací stanovišť vedeném Dr. Michaelem Bartošem z Botanického ústavu AV ČR v Třeboni. Příští tři sezóny strávíme na vlhkých loukách v Železných horách výzkumem různých aspektů polinačních systémů od znaků jednotlivých rostlin po změny ve společenstev jejich hmyzích návštěvníků. Minulý týden začala terénní sezóna a my jsme strávili prvních pár dní mučením prvních květin a špehováním jejich opylovačů.

PS: Jsi student a zajímá tě ekologie opylování? Ozvi se!

One of our study sites with camera systems running.

Jedna z našich studijních ploch s kamerovými systémy. © Michael Bartoš