Hmyzí společenstva

První letošní výjezd do Železných hor

Minulý víkend strávili Robert a Yannick v Železných horách, kde společně s Michaelem Bartošem, Štěpánem Janečkem a Janou Jersákovou pokračovali ve výzkumu charakteristik polinačních sítí ve fragmentované krajině. Během víkendu jsme se zaměřili zejména na limitaci pylem (pollen limitation) a ručně jsme opylili květy čtyř jarních rostlin (Anemone nemorosaCaltha palustris, Cardamine pratensis a Viola palustris). V příštích týdnech spočítáme vyprodukovaná semínka pro srovnání s přirozeně opylenými rostlinami a zaměříme se samozřejmě i na další druhy rostlin.

Experimentální rostliny na železnohorských vlhkých loukách. © Y. Klomberg, R. Tropek