Hmyzí společenstva

Global Biodiversity Conservation Conference v Praze

Rob, Hernani, Vincent, Lucka a Yannick se minulý týden zúčastnili 5. konference o ochraně globální biodiversity (5th Global Biodiversity Conservation Conference) pořádané na České zemedělské univerzitě v pražském Suchdole. Rob přednesl zvanou přednášku nazvanou Vanishing keystones? How poaching of large mammals influences tropical biodiversity, v níž vyzdvihnul význam slonů a dalších dalších velkých herbivorů při formování společenstev rostlin a jiných živočichů. Zahrnul do ní i čerstvé výsledky naší studie vlivu kamerunských pralesních slonů na biodiverzitu motýlů. Tyto výsledky podrobněji prezentoval Vincent na svém posteru. Lucka na posteru zase prezentovala výsledky své diplomové práce o vlivu armádních disturbancí na společenstva členovců v Brdech. Celkově šlo o podnětnou ochranářskou konferenci, nejen s vědeckými příspěvky, ale i s praktickými zkušenostmi ochranářů.

Robert přednáší o významu velkých býložravců pro biodiverzitu.