Hmyzí společenstva

Globální studie o diverzitě lesa a jejích příčinách

Počet druhů stromů v místních ekosystémech je klíčovým měřítkem biologické rozmanitosti. Známé ekologické pravidlo říká, že počty druhů se směrem od pólů k rovníku zvětšují. Proč však tento trend není úplně univerzální a co všechno může ovlivňovat lokální biodiverzitu? Vědecký časopis Nature Ecology and Evolution právě zveřejnil studii, která na základě analýzy bezkonkurenční databáze srovnala druhovou bohatost lesů prakticky celé planety a objasnila příčiny zodpovědné za rozdíly v diverzitě stromů na různých místech. Na studii publikované v tomto nejprestižnějším ekologickém časopise se podíleli vědci z mnoha vědeckých institucí. Mezinárodní konsorcium 249 autorů z 50 zemí světa nasbíralo data o více než 55 milionech stromů na 1,3 milionu výzkumných ploch, které reprezentují 97 % lesních ekosystémů světa. Jak autoři studie upozorňují, shromáždění takového množství dat a následná analýza byla možná nejen díky spolupráci velkého počtu vědeckých kapacit z různých států a institucí, ale i díky účasti vědců z jinak přehlížených tropických oblastí. Naše skupina přispěla data o lese na Kamerunské hoře.

Tisková zpráva: https://www.entu.cas.cz/novinky/novinka/6545-globalni-analyza-odhalila-nejrozmanitejsi-lesy-planety-i-priciny-rozdilu-v-biodiverzite-lesnich-ekosystemu/

Full citation: Liang J. et al. (incl. Delabye S., Janeček Š., Klomberg Y., Maicher V., Tropek R.) (in press) Co-limitation toward lower latitudes shapes global forest diversity gradientsNature Ecology & Evolution. https://doi.org/10.1038/s41559-022-01831-x