Hmyzí společenstva

Honza Filip úspěšně obhájil bakalářskou práci

Honza Filip v pátek úspěšně (tzn. s výborným hodnocením) obhájil svou bakalářskou práci “Vliv fragmentace krajiny na vlastnosti polinačních sítí v lučních společenstvech”. Pod vedení Roberta a Štěpána kriticky shrnul všechny publikované výsledky o polinačních sítích z fragmentovaných luk. Po blížících se závěrečných zkouškách bude v naší skupině pokračovat i během magisterského studia, během nějž dostane příležitost uplatnit vědomosti nabité při psaní bakalářky. Blahopřejeme k obhajobě a držíme palce u státnic!