Hmyzí společenstva

Honza obhájil diplomku

Jan Mengr dnes obhájil svou diplomovou práci “Akumulace těžkých kovů v tkáních bezobratlých živočichů na struskopopílkových odkalištích”. Honza se během ní zaměřil na zásadní otázku, nakolik mohou být popílkoviště cennými refugii vymírajících druhů, a nakolik spíše ekologickými pastmi. I když šlo o pilotní projekt, přinesl zajímavé výsledky, které se snad povede dotáhnout i do formy odborné publikace. Blahopřejeme!