Hmyzí společenstva

Přednášky o biodiverzitě postindustriálních stanovišť

Studenti z ISA Lilla (a Robert) na exkurzi do francouzské pískovny. © J. Castelin

V průběhu minulého měsíce měl Robert několik přednášek o našem výzkumu biodiverzity a obnovy postindustriálních stanovišť. Na konci listopadu navštívil francouzské ISA Lille, kde měl jako každoročně dvoudenní kurz následovaný společnou exkurzí na dvě lokality obnovované po těžbě. Šlo již o třetí rok této spolupráce, zahrnující vzájemné návštěvy ve Francii a v Česku. Tento rok spolupráce je obzvláště úspěšným, protože s největší pravděpodobností vyústí v šestiměsíční stáž studentky z Lille v naší skupině. V polovině prosince měl Rob dvě přednášky na České zemědělské univerzitě, jednu pro české a jednu pro zahraniční studenty. Tyto kurzy přednáší Rob opět opakovaně, protože studenti ČZU mají velký potenciál skončit v praxi. Nakonec týden před Vánoci měl Rob specializovanou přednášku o biodiverzitě a obnově popílkových odkališť a složišť v rámci nového diskuzního semináře o ekologii obnovy pořádaného prof. Pavlem Kovářem. Tyto a podobné přednášky snad pomohou k intenzivnějšímu využití ekologické obnovy v projektech rekultivace narušaných míst, i ke zlepšení komunikace v rámci našeho oboru.