Hmyzí společenstva

Lucka obhájila magisterskou diplomovou práci

Lucka Palivcová v úterý úspěšně obhájila magisterskou diplomovou práci nazvanou “Vliv činnosti armády na sukcesi společenstev terestrických členovců v CHKO Brdy.” S pomocí několika dalších členů naší skupiny nasbírala rozsáhlý materiál sedmi skupin terestrických členovců na plochách s různou intenzitou narušení ohněm, výbuchy a další činností armády. Její výsledky budou jistě využity v ochraně biodiverzity opuštěných vojenských prostor. Předchozího dne navíc úspěšně absolvovala i státnice, takže jí gratulujeme k získání titulu Mgr., zatím třetího o vzniku naší skupiny.