Hmyzí společenstva

Tiskové zprávy

Koupání v pískovnách prospívá jejich biodiverzitě (2016)

Po četných nálezech ohrožených rostlin i živočichů v kamenolomech, pískovnách i na dalších silně narušených místech se pohled přírodovědců na takto zdánlivě zničené lokality změnil. Dnes je již dobře známo, že některé ohrožené druhy hmyzu, obojživelníků či rostlin v běžné krajině nenajdeme, nápadně často však bývají nalézány právě v pískovnách. To, že rekreační funkce pískoven přispívá i k udržení druhové bohatosti v nich i v jejich okolí, ukázala právě publikovaná studie českých vědců.

[celá zpráva]

Jak planeta přichází o lesy? (2014)

Na sklonku loňského roku vyšel v časopise Science článek týmu amerických vědců, který se pokusil o první systematický odhad proměn pokrytí planety lesy na základě analýzy satelitních snímků. Mezinárodní kolektiv autorů, z velké části personálně spojených s naší katedrou ekologie, před několika dny publikoval v témže časopise věcný komentář. Ekologové v něm upozorňují, že metoda využitá Američany může způsobit výrazné podcenění skutečného stavu věcí.

[celá zpráva]

Popílková odkaliště: Překvapivá šance pro přežití vymírajícího hmyzu (2013)

Odkaliště a složiště popílku jsou neodmyslitelným průvodcem téměř každé uhelné elektrárny, teplárny nebo větší továrny a stala se tak nedílnou součástí naší krajiny. Kvůli zdravotním rizikům spojeným s relativně vysokou prašností je jemný popílek nebezpečím pro životní prostředí a jeho skládky bývají synonymem pro zcela zdevastovaná území. Čerstvá studie českých vědců však tato místa ukazuje i v naprosto odlišném světle – jako útočiště vymírajících druhů hmyzu.

[celá zpráva]

 

Postindustriální krajina plná života (2012)

Ve spolupráci Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, v.v.i., a sdružení Calla právě vychází kniha „Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management“. Odborné veřejnosti i laickým zájemcům o přírodu představuje těžební prostory, průmyslové deponie nebo náspy a zářezy dopravních staveb jako biologicky zajímavá území s výskytem řady ohrožených druhů živočichů.

[celá zpráva]

 

 

Drahé rekultivace lomů a podobných lokalit škodí ohrožené přírodě (2010)

Kamenolomy, povrchové doly, výsypky hlušiny, pískovny a další pozůstatky po těžbě nerostných surovin jsou nedílnou součástí dnešní středoevropské krajiny. Do jejich odstranění investují těžební společnosti i státní pokladna stovky milionů korun ročně. Podle nejnovější studie českých vědců jsou tyto peníze často mrhány nadarmo, v řadě případů dokonce financují aktivní ničení ohrožených rostlin a živočichů.Výsledky studie jsou velmi významné jak z hlediska ochrany přírody, tak z hlediska ekonomického. Technické rekultivace, které jsou v České republice nejpoužívanější praxí, jsou totiž kontraproduktivní z obou úhlů pohledu.

[celá zpráva]