Hmyzí společenstva

Nový grant na polinační výzkum

Část naší skupiny v kavárně po celodenních výzkumu polinačních sítí.

Náš polinační výzkum byl právě podpořen grantem PRIMUS – podporou Univerzity Karlovy pro mladé vědce. Následující tři roky tak budeme pracovat na projektu s názvem “Klíčové faktory pro formování polinačních sítí: efekt nadmořské výšky, zeměpisné šířky a fragmentace prostředí” s Robertem v roli hlavního řešitele. Plánujeme podpořit naše stávající projekty rekonstruujícími polinační sítě podél různých environmentálních gradientů dalšími daty z Česka i Kamerunu. To nám umožní robustnější zobecnění získaných výsledků i zodpovězení obecnějších otázek. Dobré zprávy jsou ještě lepšími, protože nás zastihly při našem třítýdenním terénním polinačním výjezdu do Železných hor. V následujících měsících budeme na projekt přijímat studenty – od bakalářských a magisterských, přes doktorandy, až po postdoka. Pokud máte zájem, kontaktujte Roberta nebo sledujte tyto stránky.