Hmyzí společenstva

Nový invazní druh raka v Česku

Během našeho dlouhodobého výzkumu sladkovodních společenstev obývajících mostecké hnědouhelné výsypky jsme v jedné uměle vybudované tůni na Radovesické výsypce objevili i několik dospělců raka mramorovaného (Procambarus fallax f. virginalis). Ve stejné době objevili životaschopnou populaci tohoto druhu v parku v centru Prahy i naši kolegové vedení Jiřím Patokou. Oba nálezy jsme nedávno společně publikovali v časopise Biologia. Rak mramorovaný je invazivním druhem původem ze severní Ameriky se silným dopadem na společenstva našich původních druhů raků i další sladkovodní organismy. Bohužel jde i o oblíbený akvarijní druh, akvaristé také stojí za rozšiřováním již nechtěných jedinců na nové lokality. Doufáme, že naše nálezy pomůžou varovat akvaristy před vypouštěním nepůvodních raků do volné přírody. Zároveň se budeme snažit o odstranění nalezených populací a zabránění jejich šíření do volné krajiny.

Mapka a fotka raka mramorovaného nalezeného na Radovesické výsypce. © V. Kolář (a Biologia).

Citace studie: Patoka J., Buřič M., Kolář V., Bláha M., Petrtýl M., Franta P., Tropek R., Kalous L., Petrusek A., Kouba A. (2016) Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: evidences from the Czech Republic. Biologia 71: 1380-1385.