Hmyzí společenstva

19 druhů nočních motýlů nových pro Kamerun

Kamerun se pyšní nebývale vysokou biodiverzitou mnoha skupin organismů, ta je však dosud spíše neprobádaná. Často nemáme k dispozici ani základní data o rozšíření mnohých druhů, proto jsou pro porozumění kamerunské přírodě cenné i základní faunistické průzkumy. Právě vychází zpráva o nálezech 19 druhů nočních motýlů s dosud neznámým výskytem v Kamerunu, které jsme zaznamenali v nižších nadmořských výškách Kamerunské hory. Zároveň jde o první, byť spíše menší, výstup našeho výzkumu Kamerunské hory.

So far, Deinypena lathetica Holland, 1894 has been known from Gabon only.

Deinypena lathetica Holland, 1894 byl dosud znám pouze z Gabonu. © Vincent Maicher