Hmyzí společenstva

Nová studie sezonality motýlů v tropickém lese

Tropické ekosystémy jsou často považovány za vysoce stabilní prostředí se zanedbatelnou sezonalitou. Mnohá tropická prostředí, včetně deštných lesů, jsou však silně sezónní jak z hlediska environmentálních podmínek, tak dynamiky ve společenstvech. Dokazuje to i náš nový článek právě zveřejněný v časopise Ecology and Evolution. Na základě našeho intenzivního výzkumu denních a nočních motýlů ukazujeme, jak se jejich společenstva dynamicky mění v závislosti na sezonním střídání období sucha a dešťů. I přesto, že nepokrýváme vrchol období dešťů (jen pro připomenutí, měsíční úhrn srážek tu překračuje 2 metry), popisujeme výraznou sezonní změnu ve složení společenstev. Zároveň ukazujeme i dynamiku druhové bohatosti: u většiny skupin motýlů silně klesne diverzita dospělců během období dešťů, aby pak rychle vzrostla s ustáváním srážek. Zatímco počet druhů některých skupin dosáhne vrcholu během vrcholného období sucha, u jiných dále roste až k začínajícím dešťům. Gratulujeme Vincentovi k prvnímu prvoautorskému “velkému ekologickému článku”!

Euphaedra permixtum, hojný motýl úpatí Kamerunské hory. © Jan Mertens

 

Plná citace: Maicher V., Sáfián S., Murkwe M., Przybyłowicz Ł., Janeček Š., Fokam E.B., Pyrcz, T. & Tropek R. (2018) Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology & Evolutionhttps://doi.org/10.1002/ece3.4704