Hmyzí společenstva

Doktorandská pozice pro polinační biology!

Téma: Interakce rostlin a jejich opylovačů podél výškového gradientu Kamerunské hory

Hledáme vysoce motivovaného doktoranda, který se připojí k našim projektům věnujícím se vztahům mezi vybranými rostlinami a jejich opylovači na svazích Kamerunské hory (Mt. Cameroon). Náš výzkum se zaměřuje především na změny v obecných vlastnostech polinačních sítí v souvislosti s nadmořskou výškou, v případových studiích se podrobněji věnujeme i některým vybraným polinačním systémům. Student bude zpracovávat již nasbíraná data a materiál, bude se však podílet i na jejich dalším sběru (přinejmenším 2-3 expedice do Kamerunu v průběhu studia) a následném zpracování ve spolupráci s českými i zahraničními specialisty.

Další detaily zde.

xylocopa_male

Samec drvodělky Xylocopa cf. caffra přistávající na květu Hypoestes aristata v kamerunských Bamenda Highlands. © R. Tropek