Hmyzí společenstva

Nový článek o biodiverzitě lesa u Bimbia

Řada členů naší skupiny spolupracovala na nedávno vyšlé studii o biodiverzitě komunitního lesa Bimbia Bonadikombo (Bimbia Bonadikombo Community Forest) v jihozápadním Kamerunu. Jde o jeden z posledních pozůstatků afrotropických příbřežních lesů na celém kontinentu, což ho činí ochranářsky důležitou lokalitou s globálním významem. O jeho biodiverzitě, s výjimkou zběžného průzkumu rostlin a velkých savců, však neexistuje mnoho informací. Ve zmíněné studii jsme se zaměřili na biodiverzitu stromů, ptáků a plodožravých denních motýlů, které jsme sbírali standardizovaně na řadě stálých ploch. To nám umožnilo srovnání s nížinnými lesy uvnitř nedalekého Národního parku Kamerunské hory (Mount Cameroon National Park), které potvrdilo vysoký význam komunitního lesa pro zachování regionální biodiverzity. BBCF totiž hostí relativně vysokou část druhů, které se ve studijních lokalitách v národním parku nevyskytují. Studovaný komunitní les je však bohužel kriticky ohrožen probíhající intenzivní těžbou následovanou přeměnou na zemědělskou půdu, a to dokonce i v částech vyhrazených pro bezzásahový management, ochranu přírody a ekoturistiku.