Hmyzí společenstva

Nový článek o motýlech rodu Leptotes

Respektovaný entomologický časopis Systematic Entomology právě publikoval studii fylogeneze a biogeografie motýlů rodu Leptotes, na které se podílel i Robert. Naše analýzy, založené i na materiálu nasbíraném v Kamerunu, odhalily vznik a biogeografickou historii studovaných motýlů. Mimojiné jsme popsali nový druh Leptotes durrelli z Madagaskaru a Mauricia, pojmenovaný po Geraldu Durrellovi, a prokázali, že modrásci rodu Cyclirus  patří do rodu Leptotes. Zvláštní pozornost jsme věnovali druhu Leptotes pirithous hojnému napříč Afrikou a Eurasií. Ukázali jsme, že před 5-7 miliony let vznikl rovněž na MAdagaskaru, odkud se rozšířil do celého poměrně širokého areálu. Je zjevné, že i hojné a přehlížené druhy motýlů motýlů mohou skrývat zajímavé příběhy!

Plná citace: Fric Z.F., Maresova J., Kadlec T., Tropek R., Pyrcz T.W., Wiemers M. (2019) World travellers – Phylogeny and biogeography of the butterfly genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae)Systematic Entomology 44: 652-665.