Hmyzí společenstva

Nový výzkum opylování v krkonošských trávníkách

Štěpán a Antigone určují kvetoucí rostliny.

Poslední týden už tak dost nabitého června strávila velké část naší skupiny (Rob, Štěpán, Kobe, Antigone, Dominik a Sailee) v Krkonoších, na jejichž hlavním hřebenu jsme hledali vhodné lokality k výzkumu polinačních sítí v rámci projektu Grantové agentury ČR pod Robovým vedením. Narozdíl od našeho jarního výzkumu sítí v lesním podrostu se tentokrát zaměříme na přirozené horské trávníky nad hranicí lesa. I díky “botanickému tempu” jsem našli množství velmi zajímavých druhů rostlin, včetně několika endemitů, a samozřejmě jsme na květech viděli i spousty hmyzích návštěvníků. Zejména jsme ale vybrali několik potenciálních lokalit pro delší terénní návštěvy v příštích letech.