Hmyzí společenstva

Nová studie o prostorové dynamice a monitoringu šidélka ozdobného

Označený jedinec šidélka ozdobného.

Označený jedinec šidélka ozdobného. © F. Tichánek

V druhé publikaci vycházející z výsledků diplomové práce Filipa Tichánka se zabýváme prostorovou ekologií ohroženého šidélka ozdobného (Coenagrion ornatum) na odvodňovacích kanálech Radovesické výsypky. Na základě zpětných odchytů označených jedinců ukazujeme, že je tento druh extrémně sedentární s průměrnou disperzí jen málo přes 10 m za celý život. To je extrémně významné pro plánování jakýchkoliv zásahů ovlivňujících tento celoevropsky chráněný druh. Zároveň ukazujeme, že zatímco samice se zdržují výhradně na místech, kde se vyvíjejí larvy, samci pravidelně zůstávají i na pro rozmnožování nevhodných stanovištích. To je nutné zohlednit při monitoringu celého druhu (a pravděpodobně i jiných příbuzných šidélek), protože při nerozlišování pohlaví dospělců můžeme zaměnit vhodná a nevhodná místa pro ochranu lokálních populací. To může mít pro ochranu druhu opět neblahé následky.

Citace studie: Tichanek F., Tropek R. (2016) Sex-specific spatial patterns in the threatened damselfly Coenagrion ornatum: implications for the species’ conservation and monitoring. Journal of Insect Conservation.