Hmyzí společenstva

První doktor v naší skupině!

Vincent Maicher včera úspěšně obhájil doktorskou dizertaci nazvanou “Biodiversity patterns of butterflies and moths on Mount Cameroon” (Patrnosti biodiverzity denních a nočních motýlů Kamerunské hory). Vincent strávil posledních pět let studiem kamerunských motýlů z různých úhlů, celkem se zúčastnil 7 expedic na Kamerunskou horu (2 z nich sám vedl), v terénu strávil 14 měsíců. Během mnoha bezesných nocí a dlouhých dní jsme nasbírali zhruba 80 tisíc denních i nočních motýlů, z nichž přes 47 tisíc je zahrnuto i ve Vincentově dizertaci. Ta celkem obsahuje 8 kapitol (publikovaných článků nebo manuskriptů v různém stadiu recenzního řízení) změřených na ekologii společenstev, ochranu a taxonomii motýlů. Oba oponenti, Prof. Toomas Tammaru and Dr. Thomas Merckx, hodnotili práci velmi pozitivně a iniciovali zajímavou diskuze nad některými kapitolami. Upřímné gratulace, Dr. Vincente Maichere!

Vincent se připravuje k obhajobě dizertace.

Nový druh soumračníka z Kamerunské hory

Andronymus magma Sáfián & Tropek 2019 © Sz. Sáfián/Zootaxa

O biodiverzitě Kamerunské hory stále ještě mnohé nevíme, ostatně neustále tam potkáváme neznámé druhy denních i nočních motýlů. Proto se snažíme nově objevené druhy vědecky popsat ve spolupráci s našimi blízkými spolupracovníky mezi taxonomy, včetně Szabolcse Sáfiána, odborníka na denní motýly. Popis nového druhu soumračníka, Andronymus magma, právě vyšel v taxonomickém časopise Zootaxa. Dosud jsme tohoto motýla našli jen v nižších nadmořských výškách jihozápadního svahu Kamerunské hory, v okolí tábora Drink Gari. Protože žádné podobné exempláře neznáme ani ze světových sbírek, považujeme ho za endemita, i podle toho dostal své jméno.

Plná citace: Sáfián Sz., Belcastro C., Tropek R. (2019) Two new species in the genus Andronymus Holland, 1896 (Lepidoptera, Hesperiidae)Zootaxa 4624: 108-120.

Letní škola polinační ekologie

Před týdnem se Rob, společně s Tiffany Knight a Demetrou Rakosy z Helmhotz Centre for Environmental Research v Lipsku a s Janou Jersákovou z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, podílel na organizaci Německo-české letní školy. Společně s mnoha dalšími studenty z českých i německých univerzit se letní školy zúčastnili i Sailee, Pavla a Kobe z naší skupiny. V CHKO Bílé Karpaty jsme strávili týden srovnáváním polinačních sítí na přírodních a obnovených loukách. Studenti si vyzkoušeli všechny části ekologického projektu od terénního sběru dat, přes identifikaci hmyzích opylovačů v improvizované laboratoři, až po analýzu získaných dat. Celý týden jsme si užili a těšíme se na jeho opakování v blízké či vzdálenější budoucnosti.

Lucas obhájil diplomovou práci

Motýli na květech z našich videonahrávek z titulní strany Lucasovy diplomky.

Minulý týden obhájil Lucas Brisson na Univerzitě v Poitiers svou diplomovou práci, kterou vypracoval při praktické stáži Erasmus v naší pracovní skupině. Minulý půlrok u nás Lucas pracoval na vlastním projektu ‘Role of butterflies and sphingids in pollination networks on Mount Cameroon’, při kterém zpracovával naše data a materiál nasbíraný ve čtyřech nadmořských výškách a ve dvou sezonách na svazích Kamerunské hory. Při tom se naučil řadu věcí, včetně zpracování video nahrávek, určování denních i nočních motýlů, nebo analýzu jejich vztahů s kvetoucími rostlinami. K tomu všemu nám pomohl i při dubnovém terénním výzkumu polinačních sítí v Krkonoších. Vše skončilo úspěšnou obhajobou s nejlepšími výsledky v ročníku a udělením magisterského diplomu. Gratulujeme! Práce je natolik kvalitní, že ji teď předěláme pro publikaci ve vědeckém časopise. Pokud také přemýšlíte o stáži v naší skupině, navštivte tuto stránku.

Nový článek o motýlech rodu Leptotes

Respektovaný entomologický časopis Systematic Entomology právě publikoval studii fylogeneze a biogeografie motýlů rodu Leptotes, na které se podílel i Robert. Naše analýzy, založené i na materiálu nasbíraném v Kamerunu, odhalily vznik a biogeografickou historii studovaných motýlů. Mimojiné jsme popsali nový druh Leptotes durrelli z Madagaskaru a Mauricia, pojmenovaný po Geraldu Durrellovi, a prokázali, že modrásci rodu Cyclirus  patří do rodu Leptotes. Zvláštní pozornost jsme věnovali druhu Leptotes pirithous hojnému napříč Afrikou a Eurasií. Ukázali jsme, že před 5-7 miliony let vznikl rovněž na MAdagaskaru, odkud se rozšířil do celého poměrně širokého areálu. Je zjevné, že i hojné a přehlížené druhy motýlů motýlů mohou skrývat zajímavé příběhy!

Plná citace: Fric Z.F., Maresova J., Kadlec T., Tropek R., Pyrcz T.W., Wiemers M. (2019) World travellers – Phylogeny and biogeography of the butterfly genus Leptotes (Lepidoptera: Lycaenidae)Systematic Entomology 44: 652-665.

Dominik obhájil bakalářku

Dominik Anýž dnes obhájil svou bakalářskou práci “Význam denních motýlů pro opylení kvetoucích rostlin”. V ní shromáždil dostupné informace o květních znacích významných pro motýlí návštěvníky a zkonfrontoval je s definicemi psychofilního polinačního syndromu. Následně shrnul rovněž dostupné studie hodnotící efektivitu motýlů coby opylovačů. Jak jsme očekávali, úloha motýlů v polinačních systémech se silně liší mezi (a někdy i uvnitř) čeleďmi. Práce byla ohodnocena výborným stupněm. Nedá navíc příliš práce připravit jí pro publikaci v některém ekologickém vědeckém časopisu. Gratulujeme a přejeme hodně štěstí u státnic!

Robert získal Purkyňovu cenu

Robert and Jana receiving the Purkyně Award from Prof. Zažímalová, head of the Czech Academy of Sciences.

Jana Jersáková a Robert napsali koncem minulého roku dva popularizační články o současném pohledu na vztah rostlin a jejich opylovačů do Živy, popularizačního časopisu Akademie věd ČR. Nedávno byli odměněni Purkyňovou cenou za nejlepší popularizační článek roku 2018. Oba články zároveň upoutaly i řadu našich kolegů. Gratulujeme a přejeme další úspěchy při popularizaci vědy!

Konference tropických ekologů v Edinburghu

Před pár týdny se Rob zúčastnil vědecké konference Unifying Tropical Ecology: Strengthening collaborative science organizované jako společné setkání Britské ekologické společnosti (BES) a Společnosti pro tropickou ekologii (gtö). Na začátku konference prezentoval naše čerstvé výsledky o specializaci polinačních systémů ve vyšších nadmořských výškách Kamerunské hory. O dva dny později pak přednesl i zvanou přednášku o posunech společenstev motýlů podél výškového gradientu Kamerunské hory, tedy jednu z kapitol dizertace Vincenta, který je stále v Kamerunu. Obě přednášky vzbudily pozitivní ohlas kolegů. Rob také domluvil některé podrobnosti konference Společnosti pro tropickou ekologii, kterou bude v roce 2021 pořádat v Praze společně s Českou společností pro ekologii.

“Ostrý” začátek experimentálních přesunů

Jessica, Šárka and Andrea are preparing damselflies for the transplant experiment. © V. Kolář

Před uplynulým víkendem jsme začali s experimentálními přesuny organismů mezi znečištěnými a neznečištěnými industriálními vodními stanovišti. Jde o významnou část společného projektu s týmem Davida Boukala, ve kterém se snažíme zjistit, jaký průmyslové znečištění ovlivňuje složení sladkovodních společenstev. Andrea, Jessica, Šárka a Vojta (s menší Robertovou pomocí) přemisťovaly během tohoto prvního kola experimentů larvy šidélek a přirozená společenstva fytoplanktonu. Držme palce, ať naše experimentální nádoby pokusy vydrží!

Polinační sítě Krkonoš

Většina členů naší skupina strávila posledních pár týdnů v terénu na svazích Krkonoš, kde jsme sbírali data, zejména nahráváním návštěvníků kvetoucích rostlin, v přírodě blízkých lesích různých nadmořských výšek. Abychom mohli co nejlépe srovnat výsledky, co nejpřesněji jsme dodržovali metodiky sběru dat z Kamerunské hory. Přestože nám po většinu terénního výjezdu až překvapivě přálo počasí, zvládli  jsme posbírat data pouze v níže položených lokalitách, druhou část dat posbíráme v příštím jaře. Už teď se těšíme na výsledky!

Antigone a Lucas nastavují kameru na květy bažanky vytrvalé. © Š. Janeček