Hmyzí společenstva

“Ostrý” začátek experimentálních přesunů

Jessica, Šárka and Andrea are preparing damselflies for the transplant experiment. © V. Kolář

Před uplynulým víkendem jsme začali s experimentálními přesuny organismů mezi znečištěnými a neznečištěnými industriálními vodními stanovišti. Jde o významnou část společného projektu s týmem Davida Boukala, ve kterém se snažíme zjistit, jaký průmyslové znečištění ovlivňuje složení sladkovodních společenstev. Andrea, Jessica, Šárka a Vojta (s menší Robertovou pomocí) přemisťovaly během tohoto prvního kola experimentů larvy šidélek a přirozená společenstva fytoplanktonu. Držme palce, ať naše experimentální nádoby pokusy vydrží!

Polinační sítě Krkonoš

Většina členů naší skupina strávila posledních pár týdnů v terénu na svazích Krkonoš, kde jsme sbírali data, zejména nahráváním návštěvníků kvetoucích rostlin, v přírodě blízkých lesích různých nadmořských výšek. Abychom mohli co nejlépe srovnat výsledky, co nejpřesněji jsme dodržovali metodiky sběru dat z Kamerunské hory. Přestože nám po většinu terénního výjezdu až překvapivě přálo počasí, zvládli  jsme posbírat data pouze v níže položených lokalitách, druhou část dat posbíráme v příštím jaře. Už teď se těšíme na výsledky!

Antigone a Lucas nastavují kameru na květy bažanky vytrvalé. © Š. Janeček

popularizační článek o největším broukovi

Titanus giganteus. © J. Hodeček

Jirka nedávno napsal popularizační článek o titanu obrovském (Titanus giganteus), největším brouku světa, do časopisu Vesmír. Výzkumu titanů ve Francouzské Guyaně se Jirka věnuje již od roku 2016, každoročně dospělé brouky sleduje pomocí vysílaček. Přestože jsou titani stále poměrně záhadným hmyzem (stále neznáme ani jejich larvy, i když nejspíše dorůstají kolem 30 cm), je tak Jirka jedním z nejpovolanějším ke shrnutí všech známých informací o těchto krásných broucích. Článek se spoustou fotografií je ke stažení zde.

Další návštěva Krugerova národního parku

Sylvain a Rob strávili další dva týdny v jihoafrickém Krugerově národním parku, kde pokračovali ve výzkumu dynamiky biodiverzity afrických savan. Zatímco tam sbírali noční motýly a nahrávali netopýry, naši kolegové David Storch a Ondra Sedláček sčítali na stejných plochách ptáky. Úlovky nočních motýlů byly několikrát početnější než při poslední listopadové návštěvě, proto očekáváme spoustu zajímavých nálezů!

 

Přednášky o biodiverzitě postindustriálních stanovišť

Studenti z ISA Lilla (a Robert) na exkurzi do francouzské pískovny. © J. Castelin

V průběhu minulého měsíce měl Robert několik přednášek o našem výzkumu biodiverzity a obnovy postindustriálních stanovišť. Na konci listopadu navštívil francouzské ISA Lille, kde měl jako každoročně dvoudenní kurz následovaný společnou exkurzí na dvě lokality obnovované po těžbě. Šlo již o třetí rok této spolupráce, zahrnující vzájemné návštěvy ve Francii a v Česku. Tento rok spolupráce je obzvláště úspěšným, protože s největší pravděpodobností vyústí v šestiměsíční stáž studentky z Lille v naší skupině. V polovině prosince měl Rob dvě přednášky na České zemědělské univerzitě, jednu pro české a jednu pro zahraniční studenty. Tyto kurzy přednáší Rob opět opakovaně, protože studenti ČZU mají velký potenciál skončit v praxi. Nakonec týden před Vánoci měl Rob specializovanou přednášku o biodiverzitě a obnově popílkových odkališť a složišť v rámci nového diskuzního semináře o ekologii obnovy pořádaného prof. Pavlem Kovářem. Tyto a podobné přednášky snad pomohou k intenzivnějšímu využití ekologické obnovy v projektech rekultivace narušaných míst, i ke zlepšení komunikace v rámci našeho oboru.

Popularizační články o našem výzkumu

Právě vyšly tři popularizační články o tématech našeho výzkumu, na nichž se Rob podílel spoluautorsky. Do posledního čísle Živy napsal společně s Janou Jersákovou dva články o opylování určené středoškolským učitelům a studentům. V hlavním článku se věnují zdánlivě mutualistickým vztahům mezi rostlinami a jejich opylovači a jejich evoluci. Druhý článek popisuje a diskutuje polinační syndromy. Před týdnem také vyšel v časopise Botanického ústavu AV ČR Botanika stručný popis projektu studujícího dynamiku biodiverzity v jihoafrickém Krugerově národním parku ve vztahu k sezónní dostupnosti vody a tlaku velkých herbivorů. Všechny tři články jsou k dispozici na výše uvedených odkazech, jsou v nich pěkné obrázky!

Nová studie sezonality motýlů v tropickém lese

Tropické ekosystémy jsou často považovány za vysoce stabilní prostředí se zanedbatelnou sezonalitou. Mnohá tropická prostředí, včetně deštných lesů, jsou však silně sezónní jak z hlediska environmentálních podmínek, tak dynamiky ve společenstvech. Dokazuje to i náš nový článek právě zveřejněný v časopise Ecology and Evolution. Na základě našeho intenzivního výzkumu denních a nočních motýlů ukazujeme, jak se jejich společenstva dynamicky mění v závislosti na sezonním střídání období sucha a dešťů. I přesto, že nepokrýváme vrchol období dešťů (jen pro připomenutí, měsíční úhrn srážek tu překračuje 2 metry), popisujeme výraznou sezonní změnu ve složení společenstev. Zároveň ukazujeme i dynamiku druhové bohatosti: u většiny skupin motýlů silně klesne diverzita dospělců během období dešťů, aby pak rychle vzrostla s ustáváním srážek. Zatímco počet druhů některých skupin dosáhne vrcholu během vrcholného období sucha, u jiných dále roste až k začínajícím dešťům. Gratulujeme Vincentovi k prvnímu prvoautorskému “velkému ekologickému článku”!

Euphaedra permixtum, hojný motýl úpatí Kamerunské hory. © Jan Mertens

 

Plná citace: Maicher V., Sáfián S., Murkwe M., Przybyłowicz Ł., Janeček Š., Fokam E.B., Pyrcz, T. & Tropek R. (2018) Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology & Evolutionhttps://doi.org/10.1002/ece3.4704

Sběr nočních motýlů (a netopýrů) v Krugeru

Sylvain a strážce Annoit s detektorem netopýrů a lapačem nočních motýlů v pozadí. ©R. Tropek

Sylvain s Robem se zítra po dvou a půl týdnech vrací z jihoafrického Krugerova národního parku. V rámci většího projektu profesorů Petra Pyška a Davida Storcha zaměřeného na význam sezonních řek pro dynamiku africké savany tam sbírali noční motýly a zaznamenávali netopýry. I přes počáteční problémy s opožděným doručením terénního vybavení dokončili všechnu plánovanou práci a data a materiál nasbírali na 30 plochách v jižní části parku. V následujících měsících budeme materiál zpracovávat, Rob se Sylvainem už ale plánují další výpravu do Krugerova parku v únoru a březnu 2019.

Robertova přednáška v Bonnu

V pondělí byl Rob pozvaný na cyklus přednášek Biological Colloquium Zoologického institutu (Institute of Zoology, University of Bonn) v něměckém Bonnu. V přednášce shrnul naše výsledky analýz více téměř 50 tisíc záznamů motýlů získaných v letech 2014-2017 během našeho projektu podél gradientu nadmořské výšky Kamerunské hory. Vincent a Sylvain, dva doktorandi v současnosti zodpovědní za zpracování tohoto materiálu, mu významně pomohli s přípravou přednášky. Bylo to vlastně poprvé, co jsme dílčí výsledky celého projektu spojili do celkové syntézy. Robert se také potkal s naší kamarádkou a spolupracovnicí Marianne Espeland ze Zoologického muzea Axandra Koniga, se kterou probral pokrok několika projektů.

Nádherná budova Bonské univerzity, v níž měl Robert přednášku.

Úspěšné dokončení pilotního přesunu organismů

Zpracování přesunutých organismů na prunéřovském odkališti. ©A. Landeira-Dabarca

Před několika dny jsme dokončili pilotní přesun larev šidélek a společenstev řas mezi popílkovým odkalištěm a pískovnou. Měli jsme štěstí a všechny experimentální nádoby jsme sebrali v jednom z posledním teplých a slunečných dnů letošního podzimu. Všechny nádoby byly v pořádku, stejně jako jejich obyvatelé. Přestože Andrea teprve vyhodnocuje předběžné výsledky, vypadá to, že v příštím roce budeme provádět přesuny již naostro!