Hmyzí společenstva

Další návštěva Krugerova národního parku

Sylvain a Rob strávili další dva týdny v jihoafrickém Krugerově národním parku, kde pokračovali ve výzkumu dynamiky biodiverzity afrických savan. Zatímco tam sbírali noční motýly a nahrávali netopýry, naši kolegové David Storch a Ondra Sedláček sčítali na stejných plochách ptáky. Úlovky nočních motýlů byly několikrát početnější než při poslední listopadové návštěvě, proto očekáváme spoustu zajímavých nálezů!

 

Přednášky o biodiverzitě postindustriálních stanovišť

Studenti z ISA Lilla (a Robert) na exkurzi do francouzské pískovny. © J. Castelin

V průběhu minulého měsíce měl Robert několik přednášek o našem výzkumu biodiverzity a obnovy postindustriálních stanovišť. Na konci listopadu navštívil francouzské ISA Lille, kde měl jako každoročně dvoudenní kurz následovaný společnou exkurzí na dvě lokality obnovované po těžbě. Šlo již o třetí rok této spolupráce, zahrnující vzájemné návštěvy ve Francii a v Česku. Tento rok spolupráce je obzvláště úspěšným, protože s největší pravděpodobností vyústí v šestiměsíční stáž studentky z Lille v naší skupině. V polovině prosince měl Rob dvě přednášky na České zemědělské univerzitě, jednu pro české a jednu pro zahraniční studenty. Tyto kurzy přednáší Rob opět opakovaně, protože studenti ČZU mají velký potenciál skončit v praxi. Nakonec týden před Vánoci měl Rob specializovanou přednášku o biodiverzitě a obnově popílkových odkališť a složišť v rámci nového diskuzního semináře o ekologii obnovy pořádaného prof. Pavlem Kovářem. Tyto a podobné přednášky snad pomohou k intenzivnějšímu využití ekologické obnovy v projektech rekultivace narušaných míst, i ke zlepšení komunikace v rámci našeho oboru.

Popularizační články o našem výzkumu

Právě vyšly tři popularizační články o tématech našeho výzkumu, na nichž se Rob podílel spoluautorsky. Do posledního čísle Živy napsal společně s Janou Jersákovou dva články o opylování určené středoškolským učitelům a studentům. V hlavním článku se věnují zdánlivě mutualistickým vztahům mezi rostlinami a jejich opylovači a jejich evoluci. Druhý článek popisuje a diskutuje polinační syndromy. Před týdnem také vyšel v časopise Botanického ústavu AV ČR Botanika stručný popis projektu studujícího dynamiku biodiverzity v jihoafrickém Krugerově národním parku ve vztahu k sezónní dostupnosti vody a tlaku velkých herbivorů. Všechny tři články jsou k dispozici na výše uvedených odkazech, jsou v nich pěkné obrázky!

Nová studie sezonality motýlů v tropickém lese

Tropické ekosystémy jsou často považovány za vysoce stabilní prostředí se zanedbatelnou sezonalitou. Mnohá tropická prostředí, včetně deštných lesů, jsou však silně sezónní jak z hlediska environmentálních podmínek, tak dynamiky ve společenstvech. Dokazuje to i náš nový článek právě zveřejněný v časopise Ecology and Evolution. Na základě našeho intenzivního výzkumu denních a nočních motýlů ukazujeme, jak se jejich společenstva dynamicky mění v závislosti na sezonním střídání období sucha a dešťů. I přesto, že nepokrýváme vrchol období dešťů (jen pro připomenutí, měsíční úhrn srážek tu překračuje 2 metry), popisujeme výraznou sezonní změnu ve složení společenstev. Zároveň ukazujeme i dynamiku druhové bohatosti: u většiny skupin motýlů silně klesne diverzita dospělců během období dešťů, aby pak rychle vzrostla s ustáváním srážek. Zatímco počet druhů některých skupin dosáhne vrcholu během vrcholného období sucha, u jiných dále roste až k začínajícím dešťům. Gratulujeme Vincentovi k prvnímu prvoautorskému “velkému ekologickému článku”!

Euphaedra permixtum, hojný motýl úpatí Kamerunské hory. © Jan Mertens

 

Plná citace: Maicher V., Sáfián S., Murkwe M., Przybyłowicz Ł., Janeček Š., Fokam E.B., Pyrcz, T. & Tropek R. (2018) Flying between raindrops: Strong seasonal turnover of several Lepidoptera groups in lowland rainforests of Mount Cameroon. Ecology & Evolutionhttps://doi.org/10.1002/ece3.4704

Sběr nočních motýlů (a netopýrů) v Krugeru

Sylvain a strážce Annoit s detektorem netopýrů a lapačem nočních motýlů v pozadí. ©R. Tropek

Sylvain s Robem se zítra po dvou a půl týdnech vrací z jihoafrického Krugerova národního parku. V rámci většího projektu profesorů Petra Pyška a Davida Storcha zaměřeného na význam sezonních řek pro dynamiku africké savany tam sbírali noční motýly a zaznamenávali netopýry. I přes počáteční problémy s opožděným doručením terénního vybavení dokončili všechnu plánovanou práci a data a materiál nasbírali na 30 plochách v jižní části parku. V následujících měsících budeme materiál zpracovávat, Rob se Sylvainem už ale plánují další výpravu do Krugerova parku v únoru a březnu 2019.

Robertova přednáška v Bonnu

V pondělí byl Rob pozvaný na cyklus přednášek Biological Colloquium Zoologického institutu (Institute of Zoology, University of Bonn) v něměckém Bonnu. V přednášce shrnul naše výsledky analýz více téměř 50 tisíc záznamů motýlů získaných v letech 2014-2017 během našeho projektu podél gradientu nadmořské výšky Kamerunské hory. Vincent a Sylvain, dva doktorandi v současnosti zodpovědní za zpracování tohoto materiálu, mu významně pomohli s přípravou přednášky. Bylo to vlastně poprvé, co jsme dílčí výsledky celého projektu spojili do celkové syntézy. Robert se také potkal s naší kamarádkou a spolupracovnicí Marianne Espeland ze Zoologického muzea Axandra Koniga, se kterou probral pokrok několika projektů.

Nádherná budova Bonské univerzity, v níž měl Robert přednášku.

Úspěšné dokončení pilotního přesunu organismů

Zpracování přesunutých organismů na prunéřovském odkališti. ©A. Landeira-Dabarca

Před několika dny jsme dokončili pilotní přesun larev šidélek a společenstev řas mezi popílkovým odkalištěm a pískovnou. Měli jsme štěstí a všechny experimentální nádoby jsme sebrali v jednom z posledním teplých a slunečných dnů letošního podzimu. Všechny nádoby byly v pořádku, stejně jako jejich obyvatelé. Přestože Andrea teprve vyhodnocuje předběžné výsledky, vypadá to, že v příštím roce budeme provádět přesuny již naostro!

Konference SCAPE 2018

Robert, Yannick a Štěpán se (společně s našimi blízkými spolupracovníky Petrou Janečkovou, Janou Jersákovou a Michaelem Bartošem) zúčastnili 32. setkání Skandinávské asociace polinačních ekologů (Scandinavian Association of Pollination Ecologists = SCAPE) v irském Avon Ri Lakeshore Resort, Wicklow. Představili jsme tam čerstvé výsledky z vyšších nadmořských výšek Kamerunské hory: Rob přednášel o polinačních sítích a Yannick se zaměřil na úlohu květních znaků v interakcích mezi restlinami a jejich opylovači. Celému setkání vládla příjemná a přátelská atmosféra a my jsme rádi za možnost proniknout do mezinárodní polinační komunity. Konferenci jsme si užili, nejen řadu zajímavých přednášek a diskuzí, ale i irské pivo a dokonce i irský tanec.

Yannick přednáší na konferenci SCAPE 2018. © J. Ollerton

Setkání skupiny na Rudě

O uplynulém víkendu se naše skupina sešla na terénní stanici Ruda v jižních Čechách. Protože jsme nedávno přivítali několik nových členů (tři noví doktorandi a jeden stážista, viz naše týmová stránka), program setkání byl jasný: vzájemně se seznámit a socializovat. Každý z nás prezentoval svou práci, ať už předchozí nebo současnou. Štěpán nás také seznámil s průběhem stavby naší nedávno dokončené terénní stanice v Kamerunu. Díky skvělému počasí jsme si také mohli užít dva výlety: část cizinců navštívila výlov Rožmberka, zbytek se “tradičně” prošel do blízkého Vlkova. Společně jsme jsme také vypili sud a basu piva, kterou Vincent prohrál v sázce. Celkově byl víkend velmi úspěšný a už se těšíme na další setkání!

Skupina ekologie hmyzích společenstev na Rudě. © I. Šonský

 

Nový článek o diverzitě gabonských nočních motýlů

Sylvain se během předchozího magisterského studia zúčastnil dvoutýdenní studentské expedice do Gabonu, kde studenti systematicky zkoumali lokální společenstva nočních motýlů. Sebraný materiál byl částečně identifikován a u velké části z něj byl osekvenován tzv. barcode, výsledky pak byly použity pro zhodnocení biodiverzity dvou oblastí v Gabonu. Před pár dny byly výsledky tohoto průzkumu publikovány časopisem Genome, Sylvain je prvním autorem studie. Projekt odhalil, jak málo je gabonská biodiverzita prozkoumaná – u některých skupin bylo zjištěno více tzv. BINů (taxonomických jednotek založených pouze na srovnání genetické informace) než je celkový počet známých druhů v celé zemi. V článku jsou zároveň diskutovány rozdíly v diverzitě nočních motýlů z různých typů stanovišť, i jejich sezonní změny. Sylvainovi gratulujeme k první prvoautorské vědecké publikaci!

Krajina národního parku Lope v Gabonu. © S. Delabye

Plná citace: Delabye S. et al. (in press) Characterization and comparison of poorly known moth communities through DNA barcoding in two Afrotropical environments in GabonGenome.