Hmyzí společenstva

Dvouletá pozice pro doktoranda v naší skupině

Hledáme vysoce motivovaného doktorského studenta pro projekt s názvem Latitudinal patterns in specialization of wild bees: Metabarcoding of pollen loads along a cross-continental gradient. Projekt kombinuje moderní Next-Generation sekvenování pylu ze včel coby nejdůležitějších opylovačů v suchozemských ekosystémech se standardizovaným sledováním polinačních interakcí na úrovni celých společenstev. Materiál a data sbíráme na sedmi lokalitách podél latitudinálního gradientu napříč Afrikou a Evropou. Doktorské studium trvá 4 roky a začne v říjnu 2022.

Studium bude kofinancováno programem STARS (https://stars-natur.cz/) Univerzity Karlovy a projektem Grantové Agentury ČR uděleným Dr. Robertu Tropkovi (školitel). !! Termín pro přihlášku je 13. březen 2022 (bez možnosti prodloužení). Kompletní text výzvy je zde: http://www.insect-communities.cz/wp-content/uploads/2021/06/PhD_position_2022_Eng.pdf