Hmyzí společenstva

Popularizační

Tropek R. (2019) Hilltopping, vrcholové hmyzí seznamkyVesmír 98: 496-499.

Tropek R. (2019) Největší ekologičtí inženýřiPřírodovědci.cz 8(2): 14-15.

Musilová Z., Tropek R. (2019) Ryby afrických kráterových jezer. Přírodovědci.cz 8(2): 20-21.

Hodeček J. (2019) Co víme o titanech? Amazonský broučí obrVesmír 98: 46-47.

Jersáková J., Tropek R. (2018) Současný pohled na vzájemnou spolupráci rostlin a opylovačů. Živa 2018: 295-308.

Jersáková J., Tropek R. (2018) Polinační syndromy. Živa 2018: CLXIX-CLXXII a 308.

Pyšek P., Pyšková K., Hejda M., Müllerová J., Tropek R., Storch D. (2018) Udržování biologické rozmanitosti v jihoafrické savaně – Krugerův národní park jako modelové územíBotanika 2018(2), 7-11.

Tropek R., Řehounek J. (2014) Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutímŽiva 2014(6): 285-289.

Bartoš M., Padyšáková E., Janeček Š. (2012) Vybrané polinační systémy v horách západní AfrikyŽiva 2012(4): 213-215.

Tropek R. (2011) Zoologický management? Děkuji, raději ne. Vesmír 90: 623-625. pdf

Tropek R., Řehounek J., Konvička M. (2011) Výsypky – nečekaná šance pro bezobratlé živočichy. Ekologie a společnost 6, 19-21. pdf

Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R., Tropek R. (2009) Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. Živa 57: 68-72. pdf