Hmyzí společenstva

Ekologie obnovy v Lille

Minulý týden navštívil Robert ISA Lille, vysokou školu zemědělství a bioinženýrství v severní Francii. V pondělí tam vedl celodenní kurz pro studenty magisterského programu Sustainable Management of Pollution (“udržitelný management znečištění”). Studentům představil, jak významná mohou různá post-industriální stanoviště být pro mnohé ohrožené druhy (nejen) hmyzu a dalších bezobratlých živočichů. Poté na příkladu řady případových studií studenty seznámil s hlavními principy obnovy takových míst vedoucích k zachování nebo zlepšení jejich ochranářského významu. V úterý se připojil ke studentské exkurzi do obnovované pískovny a do parku ekologicky rekultivovaného po silném znečištění těžkými kovy. Odpoledne mu pak Bertrand Pourrout představil experimentální lokalitu, kde spolu s dalšími výzkumníky z ISA Lille studují, jak obnovovat rozsáhlá a zalidněná území znečištěná těžkými kovy. Návštěvy byla krátká, ale intenzivní, a doufáme, že povede k dlouhodobější spolupráci.

sandpit_lille