Hmyzí společenstva

Konference SCAPE 2018

Robert, Yannick a Štěpán se (společně s našimi blízkými spolupracovníky Petrou Janečkovou, Janou Jersákovou a Michaelem Bartošem) zúčastnili 32. setkání Skandinávské asociace polinačních ekologů (Scandinavian Association of Pollination Ecologists = SCAPE) v irském Avon Ri Lakeshore Resort, Wicklow. Představili jsme tam čerstvé výsledky z vyšších nadmořských výšek Kamerunské hory: Rob přednášel o polinačních sítích a Yannick se zaměřil na úlohu květních znaků v interakcích mezi restlinami a jejich opylovači. Celému setkání vládla příjemná a přátelská atmosféra a my jsme rádi za možnost proniknout do mezinárodní polinační komunity. Konferenci jsme si užili, nejen řadu zajímavých přednášek a diskuzí, ale i irské pivo a dokonce i irský tanec.

Yannick přednáší na konferenci SCAPE 2018. © J. Ollerton