Hmyzí společenstva

Seminář o postindustriálních stanovištích v Krakově

Slope of Roudny, a sandy heap after gold mining.

PP Roudný, písčitá halda po těžbě zlata. © R. Tropek

Ve čtvrtek byl Robert pozvaný na seminář o postindustriálních stanovištích v Ústavu systematiky a evoluce živočichů Polské akademie věd v Krakově. Rob v přednášce shrnul dlouhodobý výzkum naší skupiny ukazující, že některé průmyslové aktivity, například těžba nerostných surovin, výrazně přispívají k ochraně mnoha ohrožených druhů rostlin i živočichů. Rob se také zaměřil na náš intenzivní výzkum, jak různé techniky obnovy narušených míst tento ochranářský potenciál ovlivňují.

Kohokoliv zajímají post-industriální stanoviště a jejich efektivní obnova, může více informací najít v popularizačních knihách, na nichž jsme se podíleli, nebo v našich odborných článcích.