Hmyzí společenstva

“Ostrý” začátek experimentálních přesunů

Jessica, Šárka and Andrea are preparing damselflies for the transplant experiment. © V. Kolář

Před uplynulým víkendem jsme začali s experimentálními přesuny organismů mezi znečištěnými a neznečištěnými industriálními vodními stanovišti. Jde o významnou část společného projektu s týmem Davida Boukala, ve kterém se snažíme zjistit, jaký průmyslové znečištění ovlivňuje složení sladkovodních společenstev. Andrea, Jessica, Šárka a Vojta (s menší Robertovou pomocí) přemisťovaly během tohoto prvního kola experimentů larvy šidélek a přirozená společenstva fytoplanktonu. Držme palce, ať naše experimentální nádoby pokusy vydrží!