Hmyzí společenstva

Výzkum polinačních sítí v letním Norsku

Po úspěšném výzkumu v Milovivcích, navzdory zvědavým obratlovcům, pokračujeme v terénním sběru dat pro náš projekt zaměřený na latitudinální trendy v sítích interakcí mezi rostlinami a jejich opylovači v severním Norsku. Proto šest členů projelo šesti státy až do Sommersdalenu v Borselvu, kde jsme po šest týdnů mimojiné nastavovali kamery, odebírali vzorky nektaru, a měřili květy. Celkem jsme studovali různé aspekty polinačních systémů 24 druhů rostlin severské tundry. Narozdíl od Milovic jsme neměli žádné problémy s velkými zvědavými zvířaty a výzkum nám zdrželo jen ne úplně nejlepší počasí. Znovu se do Sommersdalenu vrátíme během subarktického jara příštího roku, abychom dosbírali zbytek data a užili si drsné severské přírody.

Photo collage from Norway: clockwise from top left: a view of one of the sampling plots, a butterfly feeding on a flower, the team on a gorge, a bumblebee feeding on a flower