Hmyzí společenstva

Symposium o ekologických sítích v Uppsale

Od pondělka do středy se Jan ve švédské Uppsale účastnil třídenní konference s názvem 3rd Symposium on Ecological Networks, kde prezentoval náš výzkum polinačních sítí podél altitudinálního gradientu Kamerunské hory. Zároveň o našem i dalších projektech diskutoval s mnoha experty na ekologické sítě. Pro Jana bylo toto setkání cennou zkušeností, nejen proto, že šlo o jeho první mezinárodní konferenci.