Hmyzí společenstva

Adéla Varvažovská

avarvazovska@gmail.com

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Bakalářšká práce: Vliv antropogenního znečištění těžkými kovy na sladkovodní bezobratlé