Hmyzí společenstva

Eliška Padyšáková

paddysek@gmail.comEliška Padyšáková

Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, CZ-370 05 České Budějovice

Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Viničná 7, CZ-128 44, Praha

Výzkumné zaměření
Interakce mezi rostlinami a jejich opylovači v afrotropických ekosystémech
Evoluční a ekologické důsledky kompetice v opylování
Energetické aspekty polinačních systémů

Životopis [zde]
Přehled publikací [zde]