Hmyzí společenstva

Karolína Hrubá

karolina.hruba93@seznam.cz

Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, Branišovská 1760, 370 05 České Budějovice

Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Výzkumné zaměření

Polinační sítě v tropické Africe a v mírném pásu
Herbivorie v lučních společenstvech

Životopis [zde]