Hmyzí společenstva

Setkání pracovní skupiny v Křižánkách

Minulý týden se celá naše skupina sešla v Křižánkách v Železných horách. Kromě diskuzí nad naší prací a prezentací několika téměř dokončených bakalářských i diplomovových prací a výsledků různých projektů jsme optimalizovali i metodiku sběru opylovačů pro terénní výjezd v nadcházejícím červenci. Děkujeme hostům Štěpánu Janečkovi a Zuzce Sejfové, že se setkání rovněž zúčastnili.

The Insect Community Ecology Group in their meeting in Křižánky.

Pracovní skupina ekologie hmyzích společenstev během svého setkání v Křižánkách. © G. Wofková