Hmyzí společenstva

Vincentova návštěva Krakova

Jana eurymas, početný motýl v lesích nenarušovaných slony. © V. Maicher

Vincent se právě vrátil z týdenní návštěvy zoologického muzea Jagelonské univerzity v Krakově, kde máme uložený materiál z Kamerunské hory. Dokončil tam identifikaci nočních motýlů pro další kapitolu své dizertační práce, která se zaměří na vliv přirozených disturbancí pralesních slonů na biodiverzitu Kamerunské hory. Celkem identifikoval téměř 1500 nočních motýlů z ploch nenarušovaných slony. Teď analyzuje data k prezentaci nakonferenci Global Biodiversity Conservation Conference 2018, které se zúčastní již příští týden.