Hmyzí společenstva

Návštěva holandských botanických sbírek

Štěpán a Yannick při kontrole terénních determinací rostlin. © Y. Klomberg

Yannick, společně se Štěpánem Janečkem, strávili minulý týden v Nizozemí návštěvou národního herbáře v centru Naturalis a botanické zahrady Hortus Botanicus v Leidenu. Pracovali tam na determinaci rostlin nasbíraných při našich předchozích expedicích na kamerunskou horu a kontrolovali některé druhy určené již v terénu. Tato návštěva byla rovněž příležitostí k potkání holandských afrotropických botaniků a navázání užší spolupráce v budoucích projektech.