Hmyzí společenstva

Vodní hmyz hnědouhelných výsypek

Tento týden pokračujeme ve sběru vodního hmyzu na severočeských hnědouhelných výsypkách, kde našla svá náhradní stanoviště řada ohrožených druhů (např. křepčík obroubený – Cybister lateralimarginalis nebo šidélko ozdobné – Coenagrion ornatum). Robert a Filip pomáhali našemu blízkému spolupracovníkovi Vojtěchu Kolářovi s nastražením vrší na několika desítkách tůní a jezírek. Vedle průzkumu málo známé biodiverzity několika skupin vodního hmyzu je tento projekt zaměřen i na zhodnocení různých postupů obnovy sladkovodních stanovišť na postindustriálních lokalitách.

Robert Tropek and Vojtěch Kolář during setting of minnow in a spontaneous pool in the Radovesická spoil heap. F. Tichánek

Robert Tropek a Vojtěch Kolář během instalace vrší na Radovesické výsypce. © F. Tichánek