Hmyzí společenstva

Další spolupráce s muzeem v Krakově

Vincent učí Fotini, jak pracovat s entomologickým materiálem

Po delší době jsme se vrátili do Vzdělávacího přírodovědného centra Jagelonské univerzit (Nature Education Centre of the Jagiellonian University) v polském Krakově, v jehož sbírkách je uložena většina motýlů z našich projektů. Hlavním cílem bylo představit náš materiál Fotini, naší nové stážistce Erasmus, která fotografovala vybrané druhy motýlů k dalším analýzám jejich sezonní variability. Vincent s Janem jí pomohli, zároveň ale zpracovávali materiál pro vlastní projekty. Rob do Krakova přivezl nový materiál z našich dalších projektů v tropické Africe a domluvil prohloubení spolupráce s Dr. Tomaszem Pyrczem. Pobyt v muzeu byl stejně plodný a příjemný jako při všech našich předchozích návštěvách Krakova.