Hmyzí společenstva

Yannick na Evropské konferenci tropické ekologie

Yannick se od 26. do 29. března zúčastnil konference European Conference of Tropical Ecology v Paříži, kde přednesl příspěvek o roli sezonality na formování polinačních sítí v horském lese Kamerunské hory a o jejím vlivu na platnost hypotézy polinačních syndromů. Navíc tam prezentoval i poster s novými výsledky z naší případové studie o polinačním systému tvrzeně Hypoxis camerooniana. Přednáška i poster měly pozitivní ohlas, včetně několika rad, které nám pomohou při další práci. Po konferenci ještě stihl Yannick navšívit neskutečné sbírky pařížského přírodovědného muzea.