Insect Communities

Václav Koďousek

vasek.kodousek@seznam.cz

Department of Ecology, Faculty of Science, Charles University in Prague, Viničná 7, CZ-128 44, Prague, Czech Republic

Bachelor thesis: Vliv požárových disturbancí na společenstva motýlů