Insect Communities

Books (download)

In English

Near-natural restoration Řehounková K., Řehounek J., Prach K. (Eds.) 2011: Near-natural restoration vs. technical reclamation of mining sites in the Czech republic. Calla, České Budějovice. PDF

In Czech

obalka-1 Řehounek J., Řehounková K., Tropek R., Prach K. (Eds.) 2015: Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice. PDF
Bezobratlí Tropek R., Řehounek J. (Eds.) 2012: Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a mangement. Entomologický ústav BC AV ČR a Calla, České Budějovice. PDF
Ekologicka obnova Řehounek J., Řehounková K., Prach K. (eds.) (2010). Ekologická obnova území narušených těžbou nerostných surovin a průmyslovými deponiemi. Calla, České Budějovice. PDF