Insect Communities

On our research

The efficacy of ecological restoration by Jane Memmott (Journal of Applied Ecology)

Best feed forward by G. Chin & J. Yeston (Science)

An unlikely new home for insects by Alex Reis (Munich Eye)

New Discovery: One Good Thing Coal Does for Nature by Richard Conniff (originally for TakePart.com)

Disused quarries could provide valuable habitat if restored naturally (Science for Environmental Policy)

 

In Czech:

Výzkum vztahů mezi rostlinami a jejich opylovateli v Železných horách by Michael Bartoš (Moderní včelař)

Invazní rak mramorový se objevil v minulých letech i v Česku (ekolist.cz)

Prosba o milost – Nedej se! (Česká televize)

Výzkum vztahů rostlin a hmyzu – Události v regionech (Česká televize) start in 24:01

Koupání v pískovnách prospívá přírodě by Dr. David Boukal (Česká televize – Studio 6)

Koupání v pískovnách svědčí vzácné přírodě (denik.cz)

Využívání pískoven pro koupání podle vědců svědčí biodiverzitě (ceskenoviny.cz)

Koupáním v pískovnách lidé chrání přírodu (tyden.cz)

Temná strana ochrany přírody – biodiverzita (post)industriálních stanovišť – přednáška v rámci cyklu Akademické půlhodinky Biologického centra AV ČR

Biodiverzita opuštěných lomů, písníků a odkališť by Čestmír Klos & Terezie Jirásková (Český rozhlas – Ekofórum)

Vymírající hmyz našel útočiště na odkalištích (tyden.cz)

Čeští vědci: Na odkalištích se soustředí ohrožené druhy hmyzu by ČTK (ceskenoviny.cz, ihned.cz, volny.cz, denik.cz, ekolist.cz, lidovky.cz a další)

V odkalištích uhelných elektráren žijí mnohdy vzácní živočichové by Jana Olivová (Český rozhlas Vltava – Mozaika)

Na úložištích popílku opatovické a chvaletické elektrárny žije vymírající hmyz by Drahomíra Bačkorová (Český rozhlas Pardubice)

Popílková odkaliště jsou nečekanou šancí pro hmyz by Radomír Dohnal (vtm.cz)

Příroda chce méně peněz by Matouš Lázňovský (Ekonom) pdf

Nová studie jihočeských vědců poukazuje na nevhodné rekultivace míst po těžbě nerostných surovin by Petra Matoušková (Český rozhlas)

Nová džungle ve starém lomu by Josef Matyáš (Lidové noviny)

Technické rekultivace lomů škodí přírodě by Stanislav Mihulka (OSEL.cz)

Samovolná obnova opuštěných vápencových lomů svědčí ohroženým druhům víc než nákladné rekultivace by Radomír Dohnal (Ekolist)