Insect Communities

Popular papers

Tropek R., Řehounek J. (2014) Popílkoviště jako nečekaná šance na záchranu bezobratlých živočichů ohrožených vyhynutímŽiva 2014(6): 285-289.

Bartoš M., Padyšáková E., Janeček Š. (2012) Vybrané polinační systémy v horách západní AfrikyŽiva 2012(4): 213-215.

Tropek R. (2011) Zoologický management? Děkuji, raději ne. Vesmír 90: 623-625. pdf (in Czech)

Tropek R., Řehounek J., Konvička M. (2011) Výsypky – nečekaná šance pro bezobratlé živočichy. Ekologie a společnost 6, 19-21. pdf (in Czech)

Prach K., Frouz J., Karešová P., Konvalinková P., Koutecká V., Mudrák O., Novák J., Řehounek J., Řehounková K., Tichý L., Trnková R., Tropek R. (2009) Ekologie obnovy narušených míst II. Místa narušená těžbou surovin. Živa 57: 68-72. pdf (in Czech)