Hmyzí společenstva

Eliška Padyšáková, RNDr. Ph.D.

(Přehled publikací)

narozena 16.2.1985 v Českém Těšíně

Zaměstnání

od 2016: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze (vědecký pracovník)
2015-2020: Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice (postdoktorand)

Vzdělání

2004–2014: Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice
Bc.: Vliv predace na hnízdní úspěšnost vodních ptáků
Mgr.: Je využívání koridorů evropskými šelmami řizeno podmínkami prostředí nebo nabídkou potravy?
Ph.D.: Úloha strdimilů v afromontánních polinačních systémech

Kratší pracovní a studijní pobyty

2007–2016: Kamerun, Bamenda Highlands, 5 expedic, výzkum polinační biologie
2013: Jihoafrická republika, Univerzita ve KwaZulu-Natal, výzkumný projekt “The Tsitsikamma Fynbos”, vedení vlastního vědeckého experimentu o roli strdimilů v polinačním systému rostliny rodu Erica

Vědecké granty

2009: Studentská grantová agentura (vnitřní agentura PřF JU) – hlavní řešitel
2013: Grantová agentura Jihočeské univerzity – hlavní řešitel

Ocenění a komentáře k mému výzkumu

2015: Cena děkana Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity za mimořádné vědecké výsledky dosažené během řešení doktorské práce
2010: Chin G. & Yeston J., Editor’s choice – Best feed forward. Science 330: 152.