Hmyzí společenstva

Lenka Storchová, Mgr.

narozena 20. července 1987 v Kladně, Československá republika

Vzdělání

od 2011: postgraduální studium – program STARS, katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova
2009-2011: magisterské studium, katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova (magisterská práce: Geografická variabilita ve funkčních znacích ptáků Evropy)
2006-2009:  bakalářské studium, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova (bakalářská práce: Role životních strategií v utváření geografického rozšíření obratlovců)
2002-2006: Gymnasium Kladno

Vědecká praxe
  • zpracovávání dat včetně statistického vyhodnocení, tvorba databází
  • organizace zahraničních vědeckých expedic – Jihoafrická republika (únor 2012), Namibie & Botswana (listopad 2012), Zimbabwe & Botswana (březen 2014), Namibie, Botswana & Zimbabwe (listopad 2016)
  • organizace vědeckých konferencí České společnosti pro Ekologii (ČSPE), 2011, Kostelec nad Černými lesy a 2017, Praha ČZU
  • spolupodílení se na vedení terénních exkurzí a workshopů pro studenty bakalářských a magisterských oborů Biologie na PřF UK
Vědecké publikace
  • Ferenc, M., Sedláček, O., Fuchs, R., Hořák, D., Storchová, L., Dinetti, M., Fraissinet, M. & Storch, D. (2017) Large-scale commonness is the best predictor of bird species presence in European cities. Urban Ecosystems. https://doi.org/10.1007/s11252-017-0709-7
  • Kopsová-Storchová, L., Storch, D., Brotons, L. & Hořák, D. (2017) Geographical variation in reproductive investment across avian assemblages in Europe: effects of environmental drivers differ between altricial and precocial species. Journal of Avian Biology, 48:976-987. DOI: 10.1111/jav.0113
  • Okie, J.G., Van Horn, D.J., Storch, D., Barrett, J.E., Gooseff, M.N., Kopsova, L. & Takacs-Vesbach, C.D. (2015) Niche and metabolic principles explain patterns of diversity and distribution: theory and a case study with soil bacterial communities. Proc. R. Soc. B 282: 20142630. http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2014.2630
  • Pe’er, G., Tsianou, M. A., Franz, K. W., Matsinos, Y. G., Mazaris, A. D., Storch, D., Kopsová, L., Verboom, J., Baguette, M., Stevens, V. M. & Henle, K. (2014) Toward better application of minimum area requirements in conservation planning. Biological Conservation, 170, 92-102.
  • Reif, J., Hořák, D., Krištín, A., Kopsová, L. and Devictor, V. (2016) Linking habitat specialization with species’ traits in European birds. Oikos, 125, 405–413.
  • Storchová L. and Hořák D. (2018) Life-history characteristics of European birds. Global Ecology and Biogeography 2017;00:1–7. https://doi.org/10.1111/geb.12709