Hmyzí společenstva

Robert Tropek

robert.tropek@gmail.comRobert Tropek

Katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova v Praze, Viničná 7, 128 44 Praha 2

Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Výzkumné zaměření
Interakce rostlin a opylovačů
Ekologie a diverzita afrotropických motýlů
Biodiverzita a obnova antropogenních stanovišť
Ekologie a ochrana středoevropských bezobratlých živočichů

Životopis [zde]
Přehled publikací [zde]
Studenti [zde]