Hmyzí společenstva

Robert Tropek, doc. RNDr., Ph.D.

(Přehled publikací)

narozen 28. ledna 1984 v Kadani

Vzdělání

2006: Bc., Biologická fakulta JU, obor Biologie.
2008: Mgr., Přírodovědecká fakulta JU, obor Ekologie živočichů.
2008: RNDr., Přírodovědecká fakulta JU, obor Zoologie.
2013: Ph.D. cum laude, Přírodovědecká fakulta JU, obor Zoologie.

Zaměstnání

od 2014: Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha (2014-2023: odborný asistent; od 2023: docent)
od 2008: Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR, České Budějovice (2008-2013: doktorand, 2013-2014: postdok, od 2015: vědecký pracovník a vedoucí laboratoře, od 2023: vedoucí vědecký pracovník)
2013-2014: Institute of Biogeography, University of Basel, Švýcarsko (postdoktorand)
2023: šestiměsíční rodičovská dovolená

Kratší zahraniční stáže

since 2014: Zoological Museum of the Jagiellonian University, Krakow, Polsko, opakované kratší návštěvy, celkem 8 týdnů
2016-2019: ISA Lille, Francie, týdenní návštěva ročně, celkem 1 měsíc
2013: British Natural History Museum, Londýn, Velká Británie, týden
2013: African Butterfly Research Institute, Nairobi, Keňa, 2 týdny
2006: Binatang Research Center, Papua Nová Guinea – účastník Terénního cvičení z tropické ekologie, 3 týdny

Zahraniční terénní výzkum

od 2007, Kamerun: 14 expedic (celkem 27 měsíců), výzkum diverzity motýlů, polinační biologie.
2024, Tanzánie: výzkum polinační biologie v tropické savaně, 2 expedice, celkem 6 týdnů.
2022, Řecko: Lesvos, výzkum polinačních vztahů v mediteránních ekosystémech, 2 týdny
2021, Norsko: výzkum polinačních vztahů v subarktických ekosystémech, 4 týdny
od 2018, Jihoafrická Republika: výzkum polinačních sítí v temperátních a tropických ekosystémech, výzkum dynamiky biodiverzity v africké savaně, 6 expedic, celkem 4 měsíce.
2016-2017, jižní Afrika (Namibia, Botswana, Zimbabwe): výzkum biodiverzity podél gradientu produktivity prostředí, 2 expedice, celkem 2 měsíce.
2012, Libérie: zhodnocení dopadu těžby nerostných surovin na biodiverzitu motýlů, dvouměsíční terénní výzkum, 2 měsíce.

Odborné zájmy

Ekologie, ochranářský potenciál a rekultivace antropogenních stanovišť
Ekologie a biodiverzita afrotropických motýlů
Polinační biologie v afrotropických společenstvech
Ekologie pavouků a denních motýlů

Komentáře k mému výzkumu

Chin G. & Yeston J. (2010) Editor’s choice – Best feed forward. Science 330: 152.
Memmott J. (2010) Editor’s Choice – The efficacy of ecological restoration. Journal of Applied Ecology, publikováno online
Evropská komise (2010) Disused quarries could provide valuable habitat if restored naturally. Science for Environment Policy 189: 1.

Získané granty

Hlavní řešitel / Spoluřešitel:
2021-2025 – Grantová agentura České republiky (projekt Junior Star): Latitudinální patrnosti ve specializaci mezidruhových interakcí: Interkontinentální geografické patrnosti v polinačních sítích (PI)
2020-2022 – Grantová agentura České republiky: Latitudinální patrnosti ve specializaci vztahů rostlina-opylovač: srovnání tropických a temperátních horských trávníků (PI)
2018-2020 – Projekt Primus Univerzity Karlovy: Klíčové faktory pro formování polinačních sítí: efekt nadmořské výšky, zeměpisné šířky a fragmentace prostředí (PI)
2018-2010 – Grantová agentura České republiky: Přehlížené postindustriální biotopy: výzkum faktorů formujících biotu znečištěných stojatých vod (co-PI)
2016-2018 – Grantová agentura České republiky: Struktura a specializace polinačních sítí podél tropického výškového gradientu: cesta k pochopení evoluce biodiverzity (PI)
2013–2014 – Swiss Government Excellence Scholarship: The history and future of Afromontane biodiversity reconstructed from the phylogeography and biogeography of its butterflies (PI)
2012–2016 – Grantová agentura České republiky: Bezobratlí živočichové antropogenních stanovišť s jemným substrátem: složení společenstev, ochranářský potenciál a vlastnosti druhů (PI)
2012 – Grantová agentura Jihočeské univerzity: Fylogeografie západoafrických hor na příkladu motýlů jako modelového taxonu (PI)
2011 – National Geographic Society, Waitt Grant: History and future of mysterious Afromontane butterflies (PI)
2010 – Grantová agentura Jihočeské univerzity: Další výzva ekologii obnovy: Význam strusko-popílkových odkališť pro ochranu ohrožených bezobratlých živočichů (PI)
2007, 2008, 2011 – Studentské granty PřF JU (SGA, UFB) – PI
Člen týmu:
2018-2020 – Udržování biodiverzity v afrických savanách: Jak se vypořádat s omezenými zdroji a disturbancemi? (hlavní řešitel: prof. P. Pyšek)
2017-2019 – Význam sezonality pro formování polinačních sítí v tropickém horském lese, Grantová agentura Univerzity Karlovy (hlavní řešitel: Y. Mertens)
2016-2018 – Opylovací sítě podél altitudinálních gradientů z pohledu opylovačů, Grantová agentura Univerzity Karlovy (hlavní řešitel: J. Mertens)
2016-2017 – Elephants as a keystone in forming and maintaining of tropical biodiversity – a study of moths in Mt. Cameroon, Grantová agentura Jihočeské univerzity (hlavní řešitel: V. Maicher)
2014-2018 – Centrum tropické biologie, Grantová agentura České republiky (hlavní řešitel: prof. V. Novotný)

Pedagogická činnost

Školitel 8 běžících dizertací (4 dizertace obhájeny) a několika běžících bakalářských a magisterských prací (10 bakalářských a 14 magisterských prací obhájono) – seznam vedených prací

Celosemestrální kurz Ekologie a ochrana hmyzu na Přírodovědecké fakultě UK (od 2015)
Celosemestrální kurz Biodiverzita silně narušených stanovišť  na Přírodovědecké fakultě UK (od 2017)
Celosemestrální kurz General Ecology na Přírodovědecké fakultě UK (od 2024, společně s Dr. Kateřinou Kopalovou)
Pravidelné přednášky Restoration Ecology na Harper Adams University, Velká Británie (každoroční přednáška od 2022)
Dříve také celosemtrální kurz Arachnologie na Přírodovědecké fakultě JU (2011-2015); týdenní kurz Biodiversity of Post-Industrial Sites na ISA Lille, Francie (každoročně od 2016 do 2019); pravidelné přednášky Ekologie obnovy, Fakulta životního prostředí ČZU (dvě přednášky ročně od 2015 do 2021); a praktické určovací semináře v rámci Speciální zoologie bezobratlých na Přírodovědecké fakultě JU (jedno až dvě cvičení každě dva roky mezi 2011 a 2018); pedagog na několika terénních cvičeních a exkurzích.

Akademické ‘služby’

Předseda (2019-2022) a člen výboru (2015-2022) České společnosti pro ekologii
Člen redakčních rad časopisů Journal of Tropical Ecology (od 2021) a Biodiversity Data Journal (od 2022)
Člen oborových rad doktorských programů Ekologie na Přírodovědecké fakulta Univerzity Karlovy (od 2020) a Entomologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (od 2020)
Člen výboru (council member) mezinárodní European Ecological Federation (2019-2022)
Vedoucí Laboratoře ekologie společenstev, Entomologický ústav BC AV ČR (od 2015)
Člen oborové rady Biologie Grantové agentury Univerzity Karlovy (od 2016)
Katedrový koordinátor programu ERASMUS+, katedra ekologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy (2014-2022)
Člen studentské komory Akademického senátu Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity (2009-2011)

Další aktivity

– recenzní posudky pro Advances in Ecology, African Journal of Ecology, Applied Vegetation Science, Austral Ecology, Biotropica, Biological Conservation, Biological Invasions, Ecological Indicators, Ecology, Environmental Earth Sciences, Environmental Entomology, Environmental Science and Pollution Research, Erica, European Journal of Entomology, Forests, Global Ecology and Biogeography, Insect Conservation and Diversity, Journal of Applied Ecology, Journal of Cleaner Production, Journal of Environmental Management, Journal of Insect Conservation, Land Degradation & Development, Landscape Research, Nature Conservation, PLoS ONE, Polish Journal of Ecology, Restoration Ecology, Živa
– zpracování několika desítek entomologických inventarizačních průzkumů, monitoringů a plánů péče o MZCHÚ a EVL, odborná spolupráce na návrhu legislativních změn ohledně obnovy těžbou narušených území
– cestování: Austrálie (Queensland), Belize, Botswana, Brunej, Ghana, Gruzie, Guatemala, Honduras, Kambodža, Kamerun, Kanada (Alberta), Kostarika, Libérie, Malajsie, Mexiko, Namibie, Nikaragua, Papua Nová Guinea, Singapur, Thajsko, Turecko, USA (Florida), Zimbabwe, hodně evropských zemí

Scopulifera sagamase tropeki Libert, 2014

Scopulifera sagamase tropeki Libert, 2014

Alucita tropeki Ustjuzhanin & Kovtunovich, 2020