Hmyzí společenstva

Zpátky ze Železných hor

Větší část našeho týmu strávila více než dva poslední týdny v Železných horách prací na projektu vedeném Dr. Michaelem Bartošem a Dr. Štěpánem Janečkem. Tento mezioborový projekt se zaměřuje na změny v polinačních sítích ve fragmentovaném prostředí. V terénu studujeme vztahy mezi kvetoucími rostlinami a jejich návštěvníky na různě izolovaných vlhkých loukách, zaměřujeme se na změny biodiverzity rostlin i hmyzu, změny v interakcích mezi nimi, ale i změny ve funkčních znaků obou skupin na úrovni druhů i společenstev. Z terénu jsme přivezli poměrně rozsáhlý materiál i data pro další zpracování a analýzy.

A hoverfly feeding on Sanguisorba officinalis

Pestřenka krmící se na krvavci

Camera system focused on Myosotis palustris

Kamerový systém nahrávající návštěvníky květů pomněnky

Yannick, Vincent and Bára in the field

Yannick, Vincent a Bára v terénu. © S. Delabye